Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Jaselské (Pražské předměstí)

domy v ulici Jaselské (Pražské předměstí)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

1. dům čp. 227/228 "Na Hradě Quintíně"

Původně vila pro dvě rodiny z roku 1913, postavená podle návrhu Františka Záruby a Václava Dlabače. Jedná se o mohutný a těžkopádný dům s kamennou fasádou v gotizujícím stylu, který se od počátku vyznačoval nevhodně uspořádanými interiéry. Polovina domu patřila po dokončení Martě a Arnoštovi Bauerovým, Arnoštův mladší bratr si nechal ve stejné době postavit slavnou kubistickou vilu v Libodřicích.

2. dům čp. 250 "Žertova vila"

Vila postavená majiteli kolínské cihelny bratry Bedřichem ml. a Rudolfem Žertovými v letech 1926-27 podle projektu pražského architekta Antonína Pfeiffera, žáka Jana Kotěry, vypracovaného v dubnu roku 1926. V roce 1928 se stává jediným majitelem vily Bedřich Žert, který zde nadále bydlel se svou ženou Olgou a dětmi. Během druhé světové války části domu obsadila německá armáda, přebýval zde generál Ferdinand Schörner (zvaný též Krvavý Ferdinand). Mezi léty 1945 až 1955 rodina Bedřicha Žerta obývala část prvního patra, na základě nařízení úřadů bylo do vily postupně nastěhováno 8 dalších osob. Pro tyto účely vznikly v prostorách domu 4 tzv. bytové jednotky. V následujících letech rodina Žertových sice budovu vlastnila, ale již zde nebydlela, přišla o veškerý majetek a cihelnu. V roce 1958 pak byla vila rodině zabavena koministickým režimem, oficiálně darována, po roce 1990 vyhodnoceného jako "darování v tísni" a dům byl převeden do majetku Federálního ministerstva obrany. To zde zřídilo sídlo Okresní vojenské správy a organizace SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou). Tyto organizace zde sídlily až do roku 1991 a paradoxně díky tomu nebyl tento dům jako jediný zbořen při výstavbě nového sídliště, kterému padly za oběť všechny ostatní vily v Čechových sadech. V říjnu roku 1991 byl objekt v rámci restitucí navrácen dědicům původních majitelů, RNDr. Bedřichu Žertovi a Olze Voldanové (oba ve vile prožili dětství). V následujících letech byly provedeny nejnutnější opravy a úpravy domu, aby jeho prostory mohly být využívány ke komerčním účelům. V letech 2019-22 prošel dům zásadní rekonstrukcí, která mu vrátila původní podobu.

Honosná trojpodlažní vila postavená v klasicistních formách 19. století, inspirujících se v antice. Tomu odpovídá především symetrický půdorys stavby, trojúhelníkovitý portikus podepřený jónskými sloupy, kryjící hlavní vchod od severu, a mohutný tympanon ve štítu severního průčelí. Ve druhé polovině 20. let 20. století je taková inspirace velmi neobvyklá a není zřejmé, proč ji Pfeiffer zvolil; rozhodující roli zřejmě hrálo přání objednatelů stavby. Vila je vnitřním uspořádáním a způsobem bydlení typicky moderní – s dvěma patry spojenými schodišťovou halou, která funkčně a účelně propojuje (a zároveň odděluje) veřejné a soukromé prostory v domě, oddělením dětských pokojů, zřízení tělocvičny a existencí oddělených provozních prostorů pro služebnictvo, včetně samostatného vstupu a schodiště pro zásobování domu. Přes veškeré útrapy ve 2. polovině 20. století se dochovalo původní uspořádání místností i některé cenné detaily, jako modřínové obložení haly, dřevěné vyřezávané schodiště do 1. patra. Modernímu způsobu života odpovídala i přilehlá zahrada, kterou nechal Bedřich Žert zhotovit od specializované pražské firmy. Její velkou část zabíral bazén s lekníny a nad ním, na menší uměle navýšené skalce, stával bílý altán. Na zahradě nechybělo posezení či „dětské hřiště“ s houpačkou, kruhy, bradly a pingpongovým stolem. Zbylý prostor zaujímaly užitkové plodiny, ovocné stromy a okrasné keře a květiny.

Fotogalerie

Kolín - Jaselská ulice, průtah městem (2018)Kolín - Jaselská ulice, vizualizace zamýšlené změny z průtahu na standardní ulici (2018)Kolín, Jaselská ulice - vila čp. 227/228 Na Hradě, čelní pohled (20018)Kolín, Jaselská ulice - vila čp. 227/228 Na Hradě, boční pohled (20018)Kolín, Jaselská ulice - vila čp. 227/228 Na Hradě (kolem roku 1920)Kolín, Jaselská ulice - Žertova vila čp. 250, pohled od severu (2023)Kolín, Jaselská ulice - Žertova vila čp. 250, vstupní průčelí (2023)Kolín, Jaselská ulice - Žertova vila čp. 250, vstup do domu (2023)Kolín, Jaselská ulice - Žertova vila čp. 250, východní průčelí (2023)Kolín, Jaselská ulice - Žertova vila čp. 250, lodžie na jižní straně (2018)Kolín, Jaselská ulice - Žertova vila čp. 250, původní plán od Antonína Pfeiffera (1926)

Zdroj informací

Mejzr. M: Příběh místa a jeho lidí: vilová čtvrť Čechovy sady v Kolíně, bakalářská práce. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra kulturologie. 2013

Mapa

Poloha

Jaselská ulice byla do roku 2012, kdy byl otevřen jižní obchvat města, hlavní průtažní ulicí Kolínem. Spojuje ulici Pražskou na Pražském předměstí s křižovatkou Žižkovy a Legerovy ulice na Kouřimském předměstí a končí vyústěním do kruhového objezdu u nádraží jako pokračování Havlíčkovy ulice.

GPS: 50°1'37.825"N, 15°11'39.770"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK