Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Kovářské (centrum)

domy v ulici Kovářské (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

1. Dům čp. 84

Jednopatrový nárožní dům na gotické parcele, ve zdivu přízemí a sklepích dochováno zdivo z konce 13. století. Do současné podoby byl přestavěn klasicistně na počátku 19. století, jeho fasádu tvoří strukturovaná omítka zdobená články vycházejícími z tradičního tvarosloví (šambrány, parapetní a nadokenní vlysy ap.). Uvnitř domu jsou klasicistní klenby z 19. století. Dům kryje dvojice vysokých valbových střech obrácených kolmo do Zámecké ulice. V domě bydlel Sameul Petschek (1825-90), strýc pozdějších uhlobaronů a také obchodník Filip Kafka (1847 - 1914) strýc spisovatele Franze Kafky. Později měl v tomto domě provozovnu na výrobu dětského prádla a konfekce zn. HAKO Hugo Aschermann (1879 - 1928).  Dům dnes slouží obytným účelům.

2. Dům čp. 96

Dnes třípatrový dům s výrazným secesním průčelím z roku 1908, uprostřed členěným polokruhovytým arkýřem, který prostupuje horními dvěma patry, ukončeným balkónem. Na fasádě je monogram JS, což jsou iniciály stavitele Sigmunda Jackera (* 19. 6. 1864 -  † 23. 12. 1935). Dům slouží k obytným účelům, přízemí využívá k obchodním účelům společnost Oresi (kuchyně), což navazuje na tradici 1. republiky, kdy zde býval za Jackerů obchodní dům s kuchyňským zbožím. V roce 2010 byla fasáda obnovena do původní podoby.

3. Dům čp. 101 "Amerikán"

Dnes dvoupatrový, původně však jednopatrový řadový dům z roku 1874, kde v roce 1907 založil Zikmund Poláček (* 1852 - † 20. 8. 1924) vyhlášenou kavárnu a vinárnu Amerikán (někdy také U Poláčků), pojmenovanou na počest jeho bratra Joe Polacka (1849 - 1921), který pobýval v USA. V roce 1939 bylo přistavěno druhé patro a průčelí bylo sjednoceno novou fasádou. V letech 1949-89 byla restaurace přejmenována na "Volha", ačkoliv se po roce 1989 vrátil její původní název, bývalého věhlasu zatím nedosáhla.

Prohlášení za památku

Dům čp. 84 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41707/2–3049.

Fotogalerie

Kolín - Kovářská ulice, dům čp. 84 (2016)Kolín - Kovářská ulice, dům čp. 96 (2016)Kolín - průhled Kovářskou ulicí od ulice Pražské (1931)

Mapa

Poloha

Kovářská ulice spojuje Pražskou a Zámeckou ulici v historickém centru města.

GPS: 50°1'42.651"N, 15°11'58.445"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK