Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Legerově (Kouřimské předměstí)

domy v ulici Legerově (Kouřimské předměstí)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Ulice se původně jmenovala Žižkova třída.

1. Dům čp. 19

Od roku 1896 do roku 1931 v tomto domě žil významný kolínský fotograf Jaromír Funke, který byl okouzlen moderní architekturou Kolína.

2. Dům čp. 22

Dům s neobarokní fasádou z 2. poloviny 19. století.

3. Dům čp. 23

Dům s klasicistní fasádou z poloviny 19. století.

4. Dům čp. 24

Klasicistní řadový měšťanský dům z přelomu 18. a 19. století, vzniklý přestavbou původně středověkého předměstského dvorce. Od roku 1820 byl dům v majetku rodiny Legerovy, je rodným domem básníka Karla Legera.

Jednopatrový dům pravidelné klasicistní dispozice na obdélném půdorysu, ukončený sedlovou střechou krytou pálenými taškami. Uliční fasáda je pětiosá se vstupem v přízemí, umístěným na střední osu. Fasáda je členěná lisenovými rámci; v přízemí na nárožích a po stranách vstupu jsou široké lizény iluzivně bosovány, užší lizény v patře ukončují hlavice a mají tak podobu pilastrů. Střední osa je lemována dvojicí těchto pilastrů. Okenní otvory jsou lemovány šambránami a podokenní římsou. Horizontálně fasádu člení sokl, mezipodlažní profilovaná římsa a odstupňovaná korunní římsa s vlysem. Mezi okny, vpravo od vstupu, je výklenek s bustou básníka K. Legera s nápisovou deskou. Od vchodu vede uvnitř středová chodba, hustě zaklenutá plochými plackami svedenými do obloukových pasů. Stejným způsobem je sklenuté schodiště s dřevěnými schody a čtvercová předsíňka v poschodí. V přízemí jsou dvě místnosti sklenuté klenebním obloukovým pásem středem místnosti a dvěma saskými plackami., místnosti patra jsou plochostropé.

5. dům čp. 27 "dvůr Hášů z Újezda" (zaniklý)

Zaniklý dvůr Hášů z Újezda (později Linhartova hospoda) byl původně goticko-renesanční dvůr s ozdobnou renesanční bránou a šindelem krytými střechami, který přečkal bez úhony jako jeden z mála objektů ničivý požár Kolína v roce 1796. Podle dochovaných fotografií z poč. 20. století lemovaly v nádvoří obě obytná křídla dřevěné pavlače, pod nimi byly gotické portály (jeden sedlový, druhý pravoúhlý s profilovaným ostěním). Budova byla bohužel zbořena ve 30. letech 20. století a na jejím místě dnes stojí obytné domy.

Prohlášení za památku

Dům čp. 24 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34528/2–752.

Fotogalerie

Kolín - Legerova ulice, dům čp. 19 (2014)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 22 (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 22, detail fasády (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 23 (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 23, detail fasády (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 24 (2015)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda, pohled od západu (1916, Jan Kubrt)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda od severu (1921, Julius Šaf)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda, nádvoří (kolem roku 1920, neznámý autor)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda od jihovýchodu (před rokem 1916, neznámý autor)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda od východu (neznámý autor)Kolín - Legerova ulice, v té době ještě Žižkova třída, na dobové pohlednici (po roce 1895)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín, průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Mapa

Poloha

Legerova ulice vede od Kouřimské ulice ke křižovatce ulic Jaselská a Žižkova.

GPS: 50°1'30.122"N, 15°12'0.665"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK