Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Legerově (Kouřimské předměstí)

domy v ulici Legerově (Kouřimské předměstí)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Ulice se původně jmenovala Žižkova třída.

1. Dům čp. 19

Od roku 1896 do roku 1931 v tomto domě žil významný kolínský fotograf Jaromír Funke, který byl okouzlen moderní architekturou Kolína.

2. Dům čp. 22

Dům s neobarokní fasádou z 2. poloviny 19. století.

3. Dům čp. 23

Dům s klasicistní fasádou z poloviny 19. století.

4. Dům čp. 24 "Legerův statek"

Dnes řadový klasicistní měšťanský dům z doby po roce 1820, kdy byl rodinou Legerových přestavěn do současné podoby v ráci celkové úpravy původního středověkého předměstského dvorce. Dům je rodištěm básníka Karla Legera.

Jednopatrový dům pravidelné klasicistní dispozice na obdélném půdorysu, ukončený sedlovou střechou krytou pálenými taškami. Uliční fasáda je pětiosá se vstupem v přízemí, umístěným na střední osu. Fasáda je členěná lisenovými rámci; v přízemí na nárožích a po stranách vstupu jsou široké lizény iluzivně bosovány, užší lizény v patře ukončují hlavice a mají tak podobu pilastrů. Střední osa je lemována dvojicí těchto pilastrů. Okenní otvory jsou lemovány šambránami a podokenní římsou. Horizontálně fasádu člení sokl, mezipodlažní profilovaná římsa a odstupňovaná korunní římsa s vlysem. Mezi okny, vpravo od vstupu, je výklenek s bustou básníka K. Legera s nápisovou deskou. Od vchodu vede uvnitř středová chodba, hustě zaklenutá plochými plackami svedenými do obloukových pasů. Stejným způsobem je sklenuté schodiště s dřevěnými schody a čtvercová předsíňka v poschodí. V přízemí jsou dvě místnosti sklenuté klenebním obloukovým pásem středem místnosti a dvěma saskými plackami., místnosti patra jsou plochostropé.

5. dům čp. 27 "dvůr Hášů z Újezda" (zaniklý)

Zaniklý dvůr Hášů z Újezda (později Linhartova hospoda) byl původně goticko-renesanční dvůr s ozdobnou renesanční bránou a šindelem krytými střechami, který přečkal bez úhony jako jeden z mála objektů ničivý požár Kolína v roce 1796. Podle dochovaných fotografií z poč. 20. století lemovaly v nádvoří obě obytná křídla dřevěné pavlače, pod nimi byly gotické portály (jeden sedlový, druhý pravoúhlý s profilovaným ostěním). Budova byla bohužel zbořena ve 30. letech 20. století a na jejím místě dnes stojí obytné domy.

Prohlášení za památku

Dům čp. 24 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34528/2–752.

Fotogalerie

Kolín - Legerova ulice, dům čp. 19 (2014)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 22 (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 22, detail fasády (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 23 (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 23, detail fasády (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 24 Legerův statek (2015)Kolín - Legerova ulice, dům čp. 24 Legerův statek (1916)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda, pohled od západu (1916, Jan Kubrt, SOkA Kolín)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda od severu (1921, foto Julius Šaf, SOkA Kolín)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda, nádvoří (kolem roku 1920, neznámý autor, SOkA Kolín)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda od jihovýchodu (před rokem 1916, neznámý autor, SOkA Kolín)Kolín - Legerova ulice, zaniklý dvůr Hášů z Újezda od východu (neznámý autor, SOkA Kolín)Kolín - Legerova ulice, v té době ještě Žižkova třída, na dobové pohlednici (po roce 1895)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín, průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Mapa

Poloha

Legerova ulice vede od Kouřimské ulice ke křižovatce ulic Jaselská a Žižkova.

GPS: 50°1'30.122"N, 15°12'0.665"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK