Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Na Skále (Zálabí)

domy v ulici Na Skále (Zálabí)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

1. dům čp. 103

Předměstský přízemní zděný dům postavený z lomového kamene na přelomu 18. a 19. století. Dům je orientován ve směru východ - západ (souběžně s řekou), na jižní straně je malý dvorek, na severní straně zahrádka. Předmětem památkové ochrany je nejenom vlastní dům, ale i ohradní zeď.

Dům slouží k soukromým obytným účelům.

2. dům čp. 110

Předměstský přízemní zděný dům postavený v roce 1822 Františkem Markem (* 27. května 1780 Ovčáry – † 1832 Kolín), který si podal již v lednu roku 1819 žádost o povolení stavby na městské radě. Dům si postavil společně se svou ženou Kateřinou. V roce 1829 požádal František Marek městskou radu o povolení přestavět k obytnům účelů sousední věž Práchovnu, zřejmě aby dům uvolnil pro potřeby syna Josefa, který byl granátnickým tovaryšem († 21. února 1832 na choleru). Jeho ovdovělá manželka Alžběta pak prodává dům v roce 1838 manželům Josefu a Marii Zimmermannovým. Od roku 1743 vystřídal dům několik majitelů, až ho v roce 1851 koupili od manželů Václava a Anny Smrkovských manželé František a Františka Cirklovi, v majetku této rodiny pak zůstal do roku 1923. Z roku 1861 se dochoval popis domu: Předsíň s jednoduchými dveřmi, kamenem dlážděná a prkenným stropem opatřená, v této předsíni jest klenutá kuchyň otevřená, v pravé straně od síně jest světnice s křídelníma dveřmi, prkenným stropem a podlahou, kachlovými kamny s plotnou a 3 jednoduchými okny, v levé straně od předsíně jest též světnice s jednoduchými dveřmi, prkenným stropem a podlahou, 1 jednoduchým oknem a kachlovými kamny, konečně jest vchod ze dvora skrze jednoduché dveře přes dřevěné schody na půdu. Při tomto domku jsou přes přič přistavěny 2 komory s jednoduchými dveřmi a prkennýma stropy od kamena šindelem kryty. V roce 1923 dům koupili manželé Jan a Josefa Jonášovi, od jejichž dětí přešel dům trhovou smlouvou z 27. července 1948 na městskou obec Kolín. 

Dům slouží k soukromým obytným účelům.

Popisované domy jsou posledními pozůstatky domkářské zástavby tzv. Zálabského Betléma.

Prohlášení za památku

Dům čp. 103 byl 8. července 2008 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 103082.

Fotogalerie

Kolín - ulice Na Skále, dům čp. 103 (2008)Kolín - ulice Na Skále, dům čp. 103 a průhled na Kolín (2018)Kolín - ulice Na Skále, dům čp. 103 v zimě (2010)Kolín - ulice Na Skále, dům čp. 110 (foto Jaroslav Kronus 1966)Kolín - ulice Na Skále, dům čp. 110 (2011)Kolín - ulice Na Skále, dům čp. 110 v zimě (2010)

Mapa

Poloha

Ulice Na Skále spojuje ulice Za Baštou a Antonína Kaliny a zahrnuje všechny domy na zálabské Skále.

GPS: 50°1'51.766"N, 15°12'8.119"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK