Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Pražské (centrum)

domy v ulici Pražské (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

1. Dům čp. 1 "Tumlířovský"

Dvoupatrový dům na středověké parcele, kde je doložen v roce 1520 dům pekaře Vaňka, později kantora Vávry a po polovině 16. století Jana Šilhánka († 1575). V roce 1602 dům koupil od jeho potomků Matouš Matule, pozdější purkmistr. Po jeho smrti v roce 1628 dům zdědil jeho zeť Vít Kozovazský. V roce 1647 dům patřil Šimonu Bělskému a v roce 1674 rytíři Františku Jiřímu Střelovi z Rokyc, majiteli tvrze v Cerhenicích. Sňatkem s jeho dcerou Lidmilou se dům dostal do majetku zámeckého purkrabího Jana Adama Tumlíře, v roce 1736 dům zdědil jejich syn Dominik Tumlíř. V dnešní podobě je dům po úpravě v 19. století a slouží k obytným a komerčním účelům.

2. Dům čp. 2 "U zlaté kosy

Dvoupatrový dům s klasicistní fasádou z roku 1891, kdy tehdejší majitel Bedřich Nágl dům zvýšil o druhé patro. V nikách mezi okny 1. patra jsou dvě ženské postavy (alegorie Průmyslu o Obchodu), v kruhových výklencích 2. patra dvě mužské busty. Dům dnes  slouží k obytným a komerčním účelům.

3. Dům čp. 3 "U zlatého hroznu"

Původně gotický dům* doložený v roce 1494 v majetku pekaře Duška Dibla. Od roku 1548 byl dům v majetku rodiny Vianských, po nichž se pak dlouho nazýval „Vianský“, v roce 1616 ho koupil kolínský měšťan Pavel Grum. Poté, co v roce 1634 vyhořel, prošel po roce 1650 raně barokní přestavbou, uskutečněnou na objednávku Jiřího Špačka Bezdružického. Tuto podobu domu dodnes připomínají sdružená okna prvního patra, výklenek s domovním znamením a snad také základní podoba mohutného volutového štítu. V roce 1734 dům vyhořel a následně byl v roce 1743 barokně přestavěn nákladem tehdejšího majitele Daniela Čapka podle návrhu známého kolínského architekta Josefa Jedličky, který starší domovní průčelí rozčlenil pilastry a suprafenestrami s bohatým štukovým dekorem, do vrcholu štítu byla umístěna busta římského císaře. Poslední přestavby byly provedeny po požáru v roce 1796. V roce 2013 byl dům opraven a do niky nad domovním znamením (domovní znamení bylo původně malované, datované 1650) byla vložena soška Madony od kolínského sochaře Pavla Rajdla z roku 2008. Výrazným prvkem domu jsou bohatě zvlněné nadokenní římsy, patro je završeno profilovanou římsou, z níž se zdvihá nízká atika, vynášející mohutný štít s volutovými křídly.Dům je využíván k obytným a komerčním účelům.

4. Dům čp. 4

Původně středověký měšťanský dům, do dnešní podoby přestavěný po požáru v roce 1734, fasáda upravena v 2. polovině 19. století. Jedná se o dům na úzkém obdélném půdoryse, završený sedlovou střechou, který zaujímá typickou hloubkově orientovanou parcelu. Klasicizující fasáda o třech okenních pochází z druhé poloviny 19. století. Okna jsou zdůrazněna šambránou, nízkým trojúhelným frontonem a jednoduchou parapetní výplní. Fasáda je členěna římsami a kvádrováním. Na korunní římsu dosedá nízká atika se štítem s volutkami, završeným nízkým segmentovým frontonem. Prostory přízemí jsou klenuty valeně s výsečemi, dispozice interiéru je nepravidelná, střední zeď je postavena mimo hloubkovou osu stavby. Dům dnes slouží obytným a komerčním účelům.

5. Dům čp. 5

Původně středověký dům, v dnešní podobě s pozdně klasicistní až empírovou fasádou z 1. pol. 19. století. V přízemí je dnes lékárna.

6 Dům čp. 6 "U Bílého beránka"

Původně středověký dům, který v roce 1662 koupil Jiří Ulman, mydlář z Nového Bydžova, v dnešní podobě má klasicistní fasádu z počátku 19. století. V přízemí je dnes ochodní dům.

7. Dům čp. 167, původně 92 (zaniklý)

Původně středověký dům, upravený barokně po roce 1735, zbořený v roce 1972. V letech 2005–07 byla na jeho místě vystavěna volná kopie domu, sloužící jako restaurace a penzion.

8. Dům čp. 93

Původně gotický dům upravený renesančně a barokně, zbořený i přes památkovou ochranu v roce 1972. Na jeho místě měl stát moderní obchodní dům, dnes je zde proluka a parkoviště.

9. Dům čp. 94

Původně středověký patrový nárožní dům, upravený barokně v 18. století, zbořený i přes památkovou ochranu v roce 1972. Na jeho místě měl stát moderní obchodní dům, dnes je zde proluka a parkoviště.

10. Dům čp. 99

Dvoupatrový nárožní městský dům na parcelách tří středověkých domů, postavený kolínským stavitelem a architektem J. V. Petříkem ve 20. letech 20. století.

Prohlášení za památku

Dům čp. 3 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 20997/2–742.

Dům čp. 4 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 42234/2–3050.

Dům čp. 93 byl zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 53189/2–782.

Dům čp. 94 byl zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 52687/2–783.

Fotogalerie

Kolín - Pražská ulice, průhled z Karlova náměstí (2013)Kolín - Pražská ulice, pohled z míst zaniklé Pražské brány do centra (2009)Kolín - Pražská ulice (2010)Kolín - Pražská ulice, nároží domu 155 z ulice Na hradbách a dům čp. 1 (2020)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 1 (2016)Kolín - Pražská ulice, domy čp. 2, 3 a 4 (23. 6. 2013)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 2 U zlaté kosy (2020)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 2 U zlaté kosy, detail průčelí (2020)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 3 U zlatého hroznu od západu (2017)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 3 U zlatého hroznu od východu (2017)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 3 U zlatého hroznu (2017)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 4 (23. 6. 2013)Kolín - Pražská ulice, štít domu čp. 4 (2020)Kolín - Pražská ulice, domy čp. 5, 4 a 3  (23. 6. 2013)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 5 (2017)Kolín - Pražská ulice, domy čp. 5 a 4 (2017)Kolín - Pražská ulice, prampouchy mezi domy čp. 6 a 5 nad Zlatou uličkou (2020)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 6 (2006)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 99 od jihovýchodu (2018)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 99, jižní fasáda (2018)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 99 od jihozápadu (2016)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 99, nápisová deska (2016)Kolín - Pražská ulice, dům čp. 167 (2016)Kolín - zbořené domy čp. 93 a 94 v Pražské ulici (1971, sbírka Vladimíra Serbuse)

Mapa

Poloha

Pražská ulice vybíhá z Karlova náměstí na západ a spojuje ho s náměstím Republiky.

GPS: 50°1'41.212"N, 15°11'58.986"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK