Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » hradiště Hánín

hradiště Hánín
*

Kolín, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Blatné slovanské hradiště, původně vklíněné do meandru Labe na nezaplavované vyvýšenině zvané Velká skála, vzniklo v 10. století a přetrvalo do konce 11. století. Hradiště má oválný tvar s rozlohou 4,7 ha a opevněno zřejmě bylo jednoduchou kamennou zídkou o šířce přibližně 1 metr a příkopem plněným vodou z Labe, přes který byl od severní strany prolomen vstup. Hradiště archeologicky prozkoumal ve 30. letech 20. století František Dvořák a v letech 1962-76 pracovník Archeologického ústavu v Praze Jiří Hrala. V roce 1979 pak Jiří Hrala objevil na severním předhradí doklady o metalurgické činnosti. Hradiště bylo silně porušeno lomem na kámen v průběhu 20. století.

Nejvzácnějším nálezem z prostoru hradiště jsou raně středověké skládací bronzové váhy** (nejstarší nalezené váhy na území České republiky) a dva denáry  Boleslava II. (972-979). První byl nalezený v jednom z hrobů na pohřebišti v poloze "Na Vinici", ležícím 250–300 metrů severně od hradiště ve 30 letech 20. století (bližší okolnosti ani podoba nálezu mi není známá), a druhý v roce 2013 asi 600 metrů severovýchodně od hradiště (denár typu kříž / kaplice, mincovna Praha, v soukromé sbírce).

Hradiště, ležící na polovině cesty mezi Libicí a Malínem, plnilo pravděpodobně strategickou funkci opěrného bodu při významném brodu přes Labe na cestě spojující tyto dvě nejvýznamnější slavníkovské lokality a nálezy denárů Boleslava II. dokládají jeho zatím neobjasněnou roli v rámci mezinárodně významné raně středověké obchodní cesty z Prahy do Slezska a Pobaltí a přes severní Moravu na Krakov.  Svou polohou při brodu přes Labe hradiště navazovalo na protilehlé osídlení na labském levobřeží, soustředěné v prostoru dnešního kolínského nádraží kolem návrší s kostelem Všech svatých. 

Kromě slovanského hradiště zde Jiří Hrala zjistil při svém výzkumu v 60. letech 20. století ještě starší sídliště z doby laténské (mladší doby železné).

Archeologické nálezy z hradiště jsou uloženy ve sbírkách Regionálního muzea Kolín.

Fotogalerie

Kolín - hradiště Hánín, pohled od severozápadu (2014)Kolín - hradiště Hánín, valy (2014)Kolín - hradiště Hánín, porušený val na jižní straně (2014)Kolín - hradiště Hánín, váhy (2007)Kolín - hradiště Hánín, nálezy nádob z prostoru hradiště  (2008)Kolín - hradiště Hánín, denár Boleslava II (nález 2013)

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 131-132. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

Hradiště se nachází v areálu významného krajinného prvku Hánín 2 km severovýchodně od centra Kolín na pravém břehu Labe, okolo prochází modrá turistická značka a Labská cyklostezka. Místo se také nazývá Velká Skalka nebo Na Starých zámcích.

GPS: 50°1'36.340"N, 15°13'20.834"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK