Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » kašna na Karlově náměstí

kašna na Karlově náměstí
*

Kolín, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

První kašna na náměstí (rynku) byla zřízena již v roce 1555, kdy do ní byla přivedena dřevěnými vrtanými trubkami labská voda z „vodní věže“ pod hradem. Zhoršující se kvalita labské vody vedla ke zřízení prvního městského vodovodu krátce před rokem 1597, který do městské kašny přivedl pramenitou vodu ze Štítarského údolí. Spekuluje se s historicky ovšem nepodloženou myšlenkou, že se na jeho výstavbě podílel kolínský rodák Jakub Krčín z Jelčan. Nejstarší vyobrazení původní kašny se dochovalo na rytině Kolína z roku 1777, barokně ji upravil v roce 1780 František Tomáš Jedlička.

Dnešní pseudorenesanční kašnu vytvořili na objednávku městské rady kameničtí mistři František Rajnyš (nádrž) a Josef Freud (sloup a mísa) v roce 1870. Do kašny byla čerpána stále labská voda, v roce 1880 však byla kašna kamenickým mistrem Josefem Ladislavem z Kutné Hory přepažena a do meší oddělené části se přiváděla voda z vodovodu od Štítar. Kašna byla opravena v letech 1989-90 a naposledy v letech 2005-07 pražským sochařem Vojtěchem Adamcem. V roce 2017 byla kašna restaurována v rámci Programu regenerace MPR Kolín v hodnotě téměř 1,2 mil. Kč.

Kašna má osmiboký půdorys (čtverec s okosenými rohy) na třístupňové podestě, která je stejně jako nádrž zhotovena z červeného nučického pískovce. Stěny nádrže jsou členěny obdélnými výplněmi, rámovanými lištami, na severní a jižní stěně jsou v jejich středu umístěny terče s litinovým (patinovaným na bronz) reliéfním znakem Kolína. Uprostřed kašny je umístěn hranolový sokl, vynášející sloup. Stěny soklu jsou dekorovány reliéfy lvích hlav, dřík sloupu je ozdoben květinovou girlandou. Na sloupu je umístěna mělká kruhová mísa, ve spodní části členěná do oblých dílků, ve vrchní části složená z prstenců. Střední část kašmy je zhotovena z okrového nehvizdského pískovce.  V rozích podesty jsou kolem kašny rozmístěné čtyři kamenné podstavce, které původně sloužily na odkládání štoudví při navlékání popruhů na záda při nošení vody z kašny.. 

Při provádění výkopových prací v blízkosti kašny na náměstí v roce 1981 byly nalezeny části dřevěného potrubí, uložené dnes v Regionálním muzeu Kolín; stáří potrubí zatím nebylo určeno.

Prohlášení za památku

Kašna byla 31. 12. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30613/2–789.

Fotogalerie

Kolín - kašna na Karlově náměstí, pohled od severovýchodu (2020)Kolín - kašna na Karlově náměstí od východu (2020)Kolín - kašna na Karlově náměstí (2020)Kolín - kašna na Karlově náměstí na poč. 20. století (foto asi František Krátký, SOkA Kolín)

Zdroj informací

Vašíček M.: Kolínské městské vodovody v 19. století a 1. polovině 20. století, diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta 2014.

Mapa

Poloha

Kašna stojí uprostřed Karlova náměstí.

GPS: 50°1'41.254"N, 15°12'4.785"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK