Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » kostel Českobratrské evangelické církve

kostel Českobratrské evangelické církve

Kolín, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Historie farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kolíně se začíná 16. května 1868, kdy bylo jeho založení schváleno příslušnými orgány. První bohoslužba s kazatelem Janem Janatou z Chleb se konala 6. října 1868 v domě Matěje Součka (dnešní Legerova ulice čp. 87) a účastnilo se jí zhruba 300 lidí. Základní kámen současného kostela byl položen v květnu 1871 a stavitel Douša dokončil stavbu v pseudogotickém slohu tak, že  již 17. prosince se v něm konala první slavnostní bohoslužba. V letech 1910-11 proběhla přestavba kostela v secesním slohu, kdy fasády získaly výraznou secesní úpravu a z původní stavby zůstala pouze pseudogotická okna s lomeným záklenkem. V letech 1948–49 byl kostel upraven a rozšířen o předsíň podle návrhu Ing. Bareše, při opravě v letech 1987–89 byla odstraněna výrazná secesní až historizující štuková výzdoba průčelí a byl výrazně zjednodušen jižní štít. V roce 2016 byly opraveny fasády kostela.

Obdélná jednolodní stavba s trojúhelníkovým štítem a řadou gotizujících oken v průčelí do ulice. Na východní straně ke kostelu přiléhá přístavek předsíně.

Zařízení kostela je moderní, z původního vybavení se dochovaly pouze varhany z roku 1878 od firmy Mölzer z Kutné Hory. V roce 2004 byla provedena úprava interiéru podle návrhu výtvarnice Barbory Veselé. Zcela nově byl upraven prostor před kruchtou v čele sálu, kde byla doplněna nová stěna a bohoslužebný prostor byl posunut blíže ke sboru, tedy účastníkům bohoslužeb. Před nově vzniklou stěnu umístila autorka stůl Páně a ambon (řečniště), vyrobené rovněž podle jejího návrhu. Po obvodu sálu nechala doplnit mohutnou římsu, která horizontálně člení prostor a navrhla i zcela nové osvětlení. Na žlutých stěnách naznačila v jemném rytmizování modrých a zelených linií a vlnovek hudební, muzikální a zpěvnou tradici kolínských evangelíků.

Českobratrský evangelický sbor spadající pod Poděbradský seniorát, bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 hodin.

Fotogalerie

Kolín - kostel Českobratské evangelické církve (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, pohled od jihovýchodu (2013)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, pohled od severu (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, předsíň (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, pohled ke stolu Páně (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, stůl Páně a kazatelna (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, interiér od jihovýchodu (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, pohled ke vchodu (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, detail výmalby (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve, pamětní deska (2018)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve se secesní fasádou (20. léta 20. století)Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve se secesní fasádou (před rokem 1915, foto Jan Kubrt, SOkA Kolín))Kolín - kostel Českobratrské evangelické církve v původní pseudogotické podobě podobě (kolem roku 1904, foto Jan Kubrt, SOkA Kolín))Kolín - kostel Českobratrské evangelické cíírkve (pohklednice prošlá poštou v roce 1901, ze sbírky Michala Valenčíka)

Odkaz

www.kolin.evangnet.cz

Mapa

Poloha

Kostel Českobratrské evangelické církve stojí v ulici Politických vězňů, čp. 95.

GPS: 50°1'36.710"N, 15°11'57.210"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK