Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Městská spořitelna (bývalá)

Městská spořitelna (bývalá)
*

Kolín, Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady

Bývalá Městská spořitelna byla postavena v letech 1924–25 na prestižním místě na rohu náměstí, kde dříve stával vyhlášený hotel Modrá hvězda, podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda, který přepracoval starší návrh z roku 1922 od svého učitele Jana Kotěry, původně osloveného s žádostí o provedení stavby. Kotěra provedl pouze náčrt, kteý Freiwald rozvedl a doplnil o klasicizující prvky, jako jsou zdvojené sloupy a pilastry, doplněné o rondokubistické motivy (art-deco) v atice i ve výzdobě interiéru. Dvě sochy z boháneckého vápence Polní práce a Spořivost, umístěné nad portálem hlavního průčelí, jsou od akademického sochaře Otakara Švece (pozdějšího autora Stalinova pomníku v Praze na Letné) z roku 1925. Městská spořitelna v Kolíně byla slavnostně otevřena 18. března 1926 a svému účelu sloužila až do 20. září 1948, kdy byla sloučena s ostatními finančními ústavy v Kolíně do Okreesní spořitelny a záložny Kolín (ta si za své sídlo zvolila budovu v té době jiý bývalé Okresní hospodářské záložny). Budovu na krátkou dobu získalo podnikové ředitelství závodu Kolínské cihelny, které zde sídlilo do svého zrušení na podzim roku 1949. Ještě v tomto roce se do uvolněné budovy nastěhoval Okresní národní výbor Kolín (po roce 1989 Okresní úřad Kolín), který budovu využíval až do roku 2002. Po reorganizaci státní správy v roce 2002 a zrušení okresních úřadů slouží budova potřebám Městského úřadu Kolín.

Původní vnitřní vybavení navrhl a zhotovil Alois Pail, dodnes se dochovaly části původního mobiliáře.

Městská spořitelna v Kolíně měla své filiálky v Plaňanech, Zásmukách, Týnci nad Labem a Uhlířských Janovicích se sběrnou v Ratajích nad Sázavou.

Prohlášení za památku

Návrh na prohlášení za kulturní památku byl podán na MKČR dne 11. prosince 2015.

Fotogalerie

Kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna od severozápadu (2013)Kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna od jihozápadu (2009)Kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna, štít (2013)Kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna nároží náměstí a Kutnohorské ulice (2013)kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna, fasáda do Kutnohorské ulice (2011)Kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna, sousoší v průčelí (2009)Kolín - dům čp. 44 bývalá Městská spořitelna, rondokubistické motivy (2013)Kolín - bývalá městská spořitelna, vstupní hala (2016)Kolín - bývalá městská spořitelna, strop vstupní haly (2016)Kolín - bývalá městská spořitelna, schodiště do 1. patra (2016)Kolín - bývalá městská spořitelna, pamětní deska (2016)Kolín - hotel Modrá hvězda, který stál na místě dnešní stavby (okolo roku 1905)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Zubíková K.: Architektura a urbanismus města Kolína 1850 – 1950. Diplomová práce, Olomouc 2004.

Jankulíková A.: Jindřich Freiwald, budova spořitelny města Kolína. Bakalářská diplomová práce, Brno 2012.

Rišlink V. a kol.: Kolín, průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Městská kronika Kolín 1980, str. 291-2.

Mapa

Poloha

Dům čp. 44 stojí na východní straně náměstí ve směru od Kutnohorské ulice k ulici Husově.

GPS: 50°1'39.979"N, 15°12'6.941"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK