Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » nemocnice

nemocnice

Kolín, Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice

Výstavba všeobecné veřejné okresní nemocnice v Kolíně spadá do několika období. Nejstarší pavilony pocházející z let 1888–94 byly postaveny podle návrhu kolínského stavitele Josefa Karabáčka. Provoz nemocnice byl zahájen v roce 1898, kdy de bylo 160 lůžek a nejmodernější vybavení včetně odděleného pavilonu pro infekční choroby.

V roce 1918 byla nemocnice povýšena na nemocnici 1. třídy a proto byla v letech 1927–32 rozšířena podle plánů Karla Tymicha. Ten navrhl novou vrátnici, administrativní budovu (dnes ředitelství nemocnice), hospodářskou budovu a kotelnu (dnes zbořeno), infekční pavilon (dnes oční oddělení) a pavilon chirurgie, jehož dokončení se protáhlo až do poloviny 30. let 20. století.

V letech 1948–52 areál doplnil František Maria Černý stavbou gynekologicko-porodnické oddělení s pískovcovým sousoším Péče o dítě od Josefa Wagnera z roku 1950 a stavbou svobodárny, s plasticky řešeným průčelím.

V letech 2008–12 probíhala mohutná přestavba a dostavba areálu na Oblastní nemocnici, při které byly některé starší části zbořeny nebo přestavěny, a dostavěny zcela nové moderní pavilony. Původní stavby nemocnice jsou proto dochovány pouze torzovitě.

Fotogalerie

Kolín - nemocnice, původní pavilon gynekologie (2013)Kolín - nemocnice, původní pavilon gynekologie, sousoší (2013)Kolín - nemocnice, zastavovací studie (1947)Kolín - nemocnice, původní budova (20. léta 20. století)Kolín - nemocnice, první fáze přestavby (1933)Kolín - nemocnice po dokončení funkcionalistické přestavby (kolem roku 1938)Kolín - nemocnice, dostavěný chirurgický pavilon (1941)Kolín - nemocnice, chirurgický pavilon, vstupní chodba (1941)Kolín - nemocnice, operační sál (1941)

Mapa

Poloha

Areál nemocnice čp. 146 leží na jižním okraji města v Žižkově ulici.

GPS: 50°1'10.490"N, 15°11'42.432"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK