Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » nový městský hřbitov

nový městský hřbitov
*

Kolín, Funerálie, Náhrobky

Nový městský hřbitov byl založený v roce 1880, část byla vysvěcena již 29. května 1881 a prvním pohřbem bylo 2. června téhož roku uložení ostatků dvouletého syna kolínského krejčího Jana Mojžíše. Dookončený hřbitov slavnostně vysvětil kolínský děkan Jan Nepomuk Svoboda dne 29. září 1882, jak dokládá letopočet na centrálním hřbitovním kříži. Od té doby je nový hřbitov hlavním pohřebištěm v Kolíně (pohřbívá se dále na evangelickém hřbitově a novém židovském hřbitově na Zálabí a v kolumbáriu kostela církve Československé husitské).

Parkově upravený vstupní prostor uzavírá architektonicky zajímavá obřadní smuteční síň. Součástí hřbitova je památník Žal* na počest v Kolíně zemřelých vojáků z 1. světové války, památník Československých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu v roce 1918 a památník* v Kolíně zemřelých sovětských vojáků na konci 2. světové války,

Mezi náhrobky vyniká hrobka rodiny Bubnových ze zač. 20. století, kterou původně zdobil bronzový reliéf** od Jana Štursy (odcizen byl bohužel v 90. letech 20. století). Zajímavými hroby je hrobka rodiny Kmochových z roku 1912, kde je pohřben kolínský kapelník František Kmoch, jeho žena a dvě ze tří dcer (jihovýchodní nároží hřbitova). Nedaleko (při jižní hřbitovní stěně) je zajímavá pseudogotická hrobka* rodiny Pernerovy z roku 1887 v podobě glorietu se sloupy z černé žuly. Klenbu baldachýnu zdobí medailony zemských patronů a nad sarkofágem je alegorie truchlící ženy; kvalitou provedení poukazuje pomník na autorství Josefa Mockera a Ludvíka Láblera. V hrobce je pochován člen městského zastupitelstva a městské rady a bratr slavného stavitele železnic Václav Perner (* 2. 10. 1817 Bratčice u Čáslavi - † 4. 1. 1887 Kolín) a jeho žena Marie Pernerová (* 4. 11. 1828 - † 24. 11. 1908 Kolín). V letech 2022-23 hrobku restauroval Martin Kulhánek nákladem města Kolína ve výši 1,3 milionu Kč. Na severní straně hřbitova je hrobka rodiny Sklenářovy, kde je pohřben významný kolínský stavitel a dlouholetý starosta mšsta Jan Sklenář (* 24. 2. 1857 - † 3. 10. 1937 Kolín) , autor mnoha staveb v blézkém okolí Kolína. V severovýchodním rohu původní hřbitovní zdi je velká hrobka rodiny Legerovy z roku 1888, kde je pohřben významný kolínský básník Karel Leger (* 21. 9 1859 Kolín – † 5. 4. 1934 Kolín). Na východní straně je monumentální hrobka kolínské nlynářské rodiny Radimských z černého leštěného mramoru od významné plzeňské kamenické dílny Jana Cingroše z roku 1899, okradená o část bronzových ozdob. Jsou zde pochovány významné osobnosti politického i kulturního života jako poslanec zemského sněmu a starosta okresu i města Kolína JUDr. Václav Radimský (* 16. 2. 1839 Čelákovice - † 25. 1. 1907 Pašinka) a jeho žena Anna, rozená Formánková (* 3. 7. 1852 - † 30. 5. 1913), Radimský Ladislav a významný rakouský i československý diplomat Vladimír Radimský (29. 2. 1880, Kolín – 1. 11. 1977 Kolín).

Ve střední části hřbitova je hrob Cecílie Jelínkové (* 5. října 1904 Kolín), označený černou deskou z leštěné žuly s podobiznou ženy a nápisem MAUTHAUSEN 26.1.1943. Byla aktivní účastnicí protinacistického sokolského odboje, ukrývala vedoucího sokolského odboje Ladislava Vaňka-Jindru a Kpt. Karla Pavlíka a byla spojkou na moravskou sokolskou odbojovpu organizaci. Zatčena byla 4.  září 1942 a popravena ve věku 38 let v plynové komoře v Mauthausenu 26. ledna 1943 v 16 hodin a 15 minut. 

Před centrálním křížem je hrobna kněze, kolínského děkana a básníka Václava Davídka (* 11. 12. 1889 Lipnice u Plzně - † 19. 9. 1942 Kolín). Nedaleko centrálního kříže je zajímavý náhrobek rodiny Koudelkových z roku 1886 s pomníkem v podobě pseudogotických božích muk, které nesou urny s popelem.

Fotogalerie

Kolín - nový městský hřbitov, centrální kříž (19. 5. 2012)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Kmochových (2018)Kolín - nový městský hřbitov, náhled (sken negativu) Štursova reliéfu z náhrobku rodiny Bubnovy (SOKa Kolín)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Koudelkových (19. 5. 2012)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Pernerových, celek (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Pernerových, průhled kružbou (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Pernerových, klenba (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Pernerových, alegorie truchlící ženy (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Sklenářovy (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Sklenářovy, detail (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Legerovy (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrobka rodiny Radimských (2018)Kolín - nový městský hřbitov, hrob Cecílie Jelínkové (2019)

Mapa

Poloha

Nový hřbitov se nachází na severním okraji Zálabí u železniční trati Kolín – Nymburk.

GPS: 50°2'12.230"N, 15°12'23.130"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK