Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » obchodní akademie

obchodní akademie

Kolín, Ostatní stavby, Školy

Historie obchodního školství v Kolíně je poměrně komplikovaná. První tzv. obchodní škola grémia byla v Kolíně otevřena v roce 1897 a v roce 1904 pro ni byla postavena první vlastní školní budova v ulici Na Hradbách. V roce 1917 byl poprvé použit název obchodní akademie a ta si nechala v letech 1923-25 vystavět novou školní budovu na Kouřimském předměstí, dnešní gymnázium. Tato budova byla postavena v letech 1858-59 stavitelem Františkem Palečkem podle návrhu Josefa Spudila, ředitele reálného gymnázia v Čáslavi, a to jako první kolínské reálné gymnázium. Vysvěcena byla 3. 10. 1859 a školní výuka výhradně v českém jazyce byla zahájena o rok později, 1. září 1860. V křídle, kde je dnes tělocvična, bylo otevřeno první kolínské divadlo pro až 500 osob. Na základě výnosu Krajského národního výboru z 12. března 1953 došlo v Kolíně k výměně školních budov, kdy se odsud gymnázium přestěhovalo do již zmíněné budovy původní obchodní akademie na Kouřimském předměstí a do této budovy byla umístěna nově ustanovená hospodářská škola. V roce 1960 se změnil její název na střední ekonomická škola a od roku 1990 nese současný název obchodní akademie. V roce 2003 byla uskutečněna půdní vestavba (počítačové učebny a kabinety) a v letech 2003-4 přístavba tělocvičny. V roce 2004 byla na průčelí odhalena pamětní deska jednomu z nejvýznamnějších absolventů školy, Václavu Morávkovi, který patří k nejvýznamnějším československým odbojářům z období 2. světové války. V letech 2020-21 proběhla generální obnova interiérů spojených s modernizací provozu školy a současně i obova exteriéru budovy, která ji vrátila původní historický vzhled (včetně oken a barevnosti fasády).

Stylově jednotná stavba v duchu oblíbené neogotiky a neorománského slohu, jejíž symetrické pětiosé průčelí tvoří tvoří tři trojúhelníkové štíty, ozdobené zubořeznými konzolkami. Z prostředního z nich vybíhá gotizující věž s hodinami, zakončená špičatou bání. Vstupní portál zastřešuje portikus podpíraný čtveřicí sloupů s ozdobnými hlavicemi.

Fotogalerie

Kolín - obchodní akademie, pohled z Komenského parku (2023)Kolín - obchodní akademie od jihovýchodu (2023)Kolín - obchodní akademie od jihozápadu (2023)Kolín - obchodní akademie před rekonstrukcí (2018)Kolín - obchodní akademie, detail vstupu  před rekonstrukcí (2018)Kolín - obchodní akademie, věž  před rekonstrukcí (2018)Kolín - obchodní akademie (SOkA Kolín, po roce 1934)Kolín - obchodní akademie (SOkA Kolín, kolem roku 1900)

Mapa

Poloha

Obchodní akademie čp. 15/41 stojí v Kutnohorské ulici.

GPS: 50°1'36.969"N, 15°12'16.733"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK