Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Okresní soud

Okresní soud

Kolín, Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady

Budova současného Okresního soudu v Kolíně byla postavena jako Okresní hejtmanství ve stylu severoitalské renesance v letech 1883-84 podle návrhu neznámého architekta, pravděpodobně z řad císařských vídeňských stavebních inženýrů. Za 2. světové války sloužila budova také jako vězení Gestapa, na severním průčelí je umístěna pamětní deska divizního generála in memoriam Antonína Pavlíka, který zde byl vězněn. Na podzim roku 1949 byly úřadovny nově vzniklého Okresního národního výboru přestěhovány do uvolněné budovy bývalé Městské spořitelny na náměstí a tato budova byla vyčleněna pro potřeby okresního soudu v přízemí a prvním patře, druhé patro obsadila státní bezpečnosti (STB), policie (tehdy SNB = Sboru národní bezpečnosti) a okresní oddělení Kriminální policie. Po roce 1990 slouží celá budova potřebám okresního soudu.

Budova má charakter velkolepého (vídeňského) paláce, jeho dynamicky řešená přední fasáda je členěna vystupujícím středním traktem, celé přízemí je opatřeno bosáží se zaoblenými okny. Zdobné první patro rytmizují obdélníková okna se střídajícími se trojúhelníkovitými a segmentovými frontony.

V parku před Okresním soudem je památník padlým v 1. světové válce a socha Váhy spravedlnosti.

Prohlášení za památku

Dům čp. 144 není památkově chráněný.

Fotogalerie

Kolín - Okresní soud, hlavní severní porůčelí (2018)Kolín - Okresní soud, pohled od východu (2018)Kolín - Okresní soud, střední rizalit se vstupem (2018)Kolín - Okresní soud, nároží (2013)Kolín - Okresní soud, západní fasáda (2016)Kolín - Okresní soud (cca 1925)Kolín - Okresní soud (1898)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín, průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Mapa

Poloha

Budova Okresního soudu čp. 144 stojí v ulici Politických vězňů.

GPS: 50°1'35.403"N, 15°11'54.601"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK