Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Podskalský (Radimského) mlýn

Podskalský (Radimského) mlýn

Kolín, Industriál, Mlýny

Podskalský mlýn (od poloviny 19. století zvaný také Radimského mlýn) vznikl již na konci 13. století (v roce 1285 se poprvé v Kolíně připomíná mlýn, v roce 1292 již mlýny v množném čísle), v letech 1573 – 1778 byl jako obecní majetek významnou součástí městského hospodářství a v jeho držení se vystřídalo několik měšťanských rodů.

V roce 1851 mlýn koupil čelákovický mlynář Jan Radimský  (1818-?) a od roku 1864 byl v majetku jeho syna JUDr. Václava Radimského (1839–1907), právníka, kolínského starosty a později i zemského politika. Za něho roce 1868 mlýn vyhořel a v září roku 1870 získal povolení ke stavbě nového, moderního mlýna podle projektu kolínského stavitele Vincence Václavíka. Z roku 1877 se dochovaly plány na nerealizovanou dostavbu mlýna, kterou vypracoval stavitel Josef Blecha původem ze Štítar. V roce 1895 předal Václav Radimský mlýn svému synu JUDr. Ladislavu Radimskému (1871-1922). Nedlouho poté, počátkem března 1901, byla budova těžce poškozena velkou vodou, ale následně byla opravena. Ladislav Radimský se společníky založil roku 1912 v objektu mlýna továrnu na konzervy Bohemia (později továrna na konzervy, suchary a cukrovinky), která vyráběla drůbeží konzervy, zvěřinové paštiky apod., s nimiž se pokoušel pomocí bratra, malíře Václava Radimského, proniknout i na francouzský trh. Za první světové války byla výroba přerušena, po roce 1918 se ji podařilo obnovit. Dne 6. října 1918 mlýn vyhořel, ale rychle byl opraven. V roce 1923 přistavěl kolínský stavitel Jan Sklenář k zadní (severozápadní) části mlýna budovu porážky pro hovězí dobytek. V roce 1926 mlýn opět vyhořel, pozůstatky po požáru jsou v západní části objektu, která již nebyla obnovena, znatelné dodnes.

Podskalský mlýn je rodištěm malíře Václava Radimského, československého diplomata v Polsku, Švédsku, Norsku a v letech 1928-39 ve Vatikánu Vladimíra Radimského (1880-1977) a československého diplomata, spisovatele a exilového spolupracovníka OSN JUDr. Ladislava Radimského. V roce 1948 byl mlýn znárodněn Marii Radimské, roz. Búvové a přešel pod n. p. Středočeské mlýny. Po roce 1989 byl v restituci navrácen jedné větvi potomků posledních majitelů, sourozencům Ing. Janu Mandelíkovi a Hermíně Domácí, kteří v polovině devadesátých let provoz ukončili.

Podskalský mlýn je unikátním příkladem industriální architektury 2. poloviny 19. století v Kolíně, bohužel stav budov je aktuálně velmi špatný.

Prohlášení za památku

Podskalský mlýn není památkově chráněný.

Fotogalerie

Kolín - Podskalský mlýn od jihu (2017)Kolín - Podskalský mlýn (2018)Kolín - Podskalský mlýn (2018)Kolín - Podskalský mlýn, Labe a Práchovna ze vzduchu (2016)Kolín - Podskalský mlýn po povodni (1901, Jindřich Veverka)Kolín - Podskalský (Radimského) mlýn (cca 1900-01)Kolín - Podskalský (Radimského) mlýn (po roce 1870)Kolín - Podskalský mlýn před přestavbou (před rokem 1868)

Zdroj informací

Vávra J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Nakladatelství J. L. Bayer Kolín, 1888.

Jouza L., Pejša J.: Moje město Kolín – zrození královského města. Regionální muzeum Kolín 2008.

Mapa

Poloha

Podskalský mlýn stojí na břehu Labe na zálabské straně města pod věží Práchovnou; nejlepší přístup je od Masarykova mostu po pravém labském břehu.

GPS: 50°1'49.630"N, 15°12'3.580"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK