Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » škola na Ovčárecké

škola na Ovčárecké

Kolín, Ostatní stavby, Školy

Škola postavená v roce 1899 jako jednopatrová budova s pěti učebnami, bytem pro učitele i školníka a velkou školní zahradou. Jelikož žáků stále přibývalo, již od 1. dubna 1900 byla škola změněna na chlapeckou školu a nedaleká škola U Kostelíčka na výhradně dívčí, obě školní budovy ale byly administrativně spojené. V roce 1901 došlo k rozšíření výuky, neboť rozsáhlá a vzorně udržovaná školní zahrada umožnila zřízení tzv. pokračocí hospodářské školy. Od 1. září 1903 se škola osamostatnila a jejím prvním ředitelem se stal Petr Stašek. V roce 1906 bylo přistavěmo severní křídlo podél ulice Čelakovského, což umožnilo rozšířit školu o dalších 6 učeben. V roce 1910 pak byl areál školy uzavřen výstavbou samostatné tělocvičny. V roce 1921 bylo stavební firmou Třešňák-Mančal přistavěno druhé patro a od 1. září byla škola změněna na Měšťanskou školu. V té době ji navštěvovalo již 474 žáků. 

Od 2. září 1940 musela být větší část školy poskytnuta vojenským potřebám kolínského oberlandratu (úřad německé okupační správy v protektorátu Čechy a Morava), výuka ale byla částečně zachována. V roce 1941 byl výnosem č. 105-17-I zrušen název "Měšťanská škola" a škola byla zařazena do kategorie "Obecní škola". V červnu1942 byla budova využita jako schromaždiště občanů židovského původu před nástupem do transportů, které odjížděly do Terezína z nedaleké železniční zastávky Kolín-Zálabí. Na přelomu let 1944 a 1945 pak byla budova změněna v lazaret a výuka musela být s blížící se frontou přerušena. Zahájena byla opět od školního roku 1945-46. K rozšíření reálu školy došlo v letech 1954-55 výstavbou plaveckého bazénu a 1960-61 výstavbou dílenského pavilonu. Stavební vývoj byl ukončen v letech 1988-89 výstavbou nové školní jídelny, neboť a původní musela ustoupit v roce 1987 stavbě Nového mostu.

V červnu 2012 byla na průčelí školy odhalena pamětní deska židovských transportů.

Škola stále slouží svému původnímu účelu, jedná se o 6. základní školu Kolín s rozšířenou výukou jazyků "Škola pro Evropu". Soušástí školy je od roku 2004 jako odloučené pracoviště základní škola v Sendražicích.

Fotogalerie

Kolín - škola na Ovčárecké, západní fasáda (2018)Kolín - škola na Ovčárecké, vstupní průčelí (2018)Kolín - škola na Ovčárecké, severozápadní nároží (2018)Kolín - škola na Ovčárecké, vročení stavby (2018)Kolín - škola na Ovčárecké (před rokem 1906)Kolín - škola na Ovčárecké, válečný lazaret

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku. Nakladatelství J. L. Bayer Kolín, 1915.

Mapa

Poloha

Škola čp. 374 stojí na východní straně Ovčárecké ulice za Novým mostem.

GPS: 50°2'0.361"N, 15°12'26.311"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK