Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » škola U Kostelíčka

škola U Kostelíčka

Kolín, Ostatní stavby, Školy

Pro budovu první zálabské školy zakoupila obec 16. srpna 1885 od Marie Svobodové stavení na rohu Mnichovické a Ovčárecké ulice čp. 62 s příslušným pozemkem, plán na výstavbu školy vyhotovil kolínský stavitel Josef Blecha. Stavbu zadala městská rada staviteli Jindřichu Václavíkovi, ten ji dokončil 2. září 1886, budova byla následně 19. září vysvěcena. Prvním řídícím učitelem této školy byl jmenován Václav Veselý.

V roce 1890 školu již navštěvovalo 434 žáků, proto byla v roce 1881 škola rozšířena o tři učebny, sborovnu a byt řídícího učitele podle plánů kolínského stavitele Josefa Karabáčka. V září 1893 byl upraven školní dvůr na tělovýchovné cvičiště a na škole se vyučovaly tyto předměty: český jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis a přírodozpyt, aritmetika, měřičství a rýsování, kreslení od ruky, psaní , zpěv, tělocvik, ženské ruční práce a náboženství a nepovinný německý jazyk. Po otevření nedaleké školy na Ovčárecké ulici byla roce 1900 škola změněna na výhradně dívčí.

Škola byla rozsáhle opravena v letech 1926-27 a v roce 1933 bylo přistavěno druhé patro podle návrhu stavitele Jana Prokeše, čímž byla školní budova rozšířena o čtyři třídy, kabinet a sociální zařízení. V tomto stavu sloužila svému účelu až do roku 1985. V letech 1985-86 proběhla celková rekonstrukce školy, v roce 1998 byla dokončena stavba šaten a nových učeben a v roce 2000 následovala přístavba tělocvičny.

Škola stále slouží svému původnímu účelu, jedná se o 5. základní školu Kolín zařazenou do vzdělávacího programu "Úsměv škole sluší".

Fotogalerie

Kolín - škola U Kostelíčka, jižní fasáda (2018)Kolín - škola U Kostelíčka, vročení na jižní fasádě (2018)Kolín - škola U Kostelíčka, pohled od jihozápadu (2017)Kolín - škola U Kostelíčka, pohled od jihovýchodu (2018)Kolín - škola U kostelíčka (po roce 1933)Kolín - škola U kostelíčka (1926, SOkA Kolín)Kolín - škola U Kostelíčka (1908)

Mapa

Poloha

Budova školy stojí v ulici Mnichovická čp. 62.

GPS: 50°1'53.287"N, 15°12'23.549"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK