Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » smuteční obřadní síň

smuteční obřadní síň
*

Kolín, Funerálie, Hřbitovní kaple

Soutěž na obřadní síň s krematoriem pro nový městský hřbitov v Kolíně byla vyhlášena již v roce 1943 a tehdy velmi prestižní soutěže se zúčastnila řada předních architektů, například Josef Hlaváček (I. cena), Emanuel Hruška (II. cena), Rudolf Junker (III. cena) atd. Všechny podané návrhy byly ovlivněné nastupujícím monumentalismem. Vzhledem k finanční situaci města a stavebnímu útlumu za protektorátu nebyl projekt realizován. 

Potřeba výstavby obřadní síně znovu vyvstala v 50. letech 20. století. Pro Státní projektový ústav vypracoval v roce 1956 plány Ing. arch. Karel Polívka, který navrhl verzi obřadní síně s krematoriem, které mělo být realizováno ve druhé stavební etapě. V letech 1957-58 byla postavena obřadní síň, stavba krematoria nebyla nikdy realizována. Konstrukce budovy je železobetonová a vzhledem ke své architektonické podobě působí lehce a vzdušně. Autor dosáhl tohoto efektu pomocí vysoké sedlové střechy s velkým sklonem a předsazeným sloupovým ochozem. Štít průčelí zdobí socha truchlící postavy od sochaře Vladimíra Kýna. Interiér tvoří tři prostory, vstupní část má prostor otevřený do vysoké střechy. Kolínská smuteční obřadní síň je citlivě a kompozičně skvěle řešenou stavbou a kvalitní ukázkou i ojedinělým příkladem funerální architektury ve stylu sorela. V letech 2020-22 byla smuteční obřadní síň včetně zázemí pro Správu veřejných pohřebišť upravena dle projektu Ing. Martina Outlého, přičemž byly obnoveny některé prvky původní architektury. Zcela zásadní změnou bylo nové osvětlení celé síně instalací designového LED osvětlení včetně stmívatelného velkoplošného prosvětlení pnutých podhledů. Tento prvek spolu s novými lavicemi a řečnickým pultem z dubového masivu má zásadní podíl na vzhledu interiéru. 

Obřadní síň je dominantou vstupní části kolínského hřbitova, spolu s novostavbou síně byla v projektu řešena celá kompozice této krajní části hřbitovního okrsku, s hlavní bránou, vrátnicí a přístupovými cestami. Obřadní síň tvoří ukončující prvek průhledové osy určené přístupovou ulicí.

Prohlášení za památku

Obřadní síň je navržena na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Fotogalerie

Kolín - smuteční obřadní síň od jihu (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, ochozy (2017)Kolín - smuteční obřadní síň, atrium (2017)Kolín - smuteční obřadní síň, štít (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, socha truchlící postavy ve štítu (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, interiér od vchodu (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, řečniště (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, klenba nad řečništěm (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, klenba nad řečništěm (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, pohled ke vchodu (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, klenba nad místem pro truchlící (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, výzdoba vstupních dveří (2022)Kolín - smuteční obřadní síň, výzdoba oken (2022)

Mapa

Poloha

Obřadní síň se nachází na centrálním hřbitově na Zálabí, ulice Ke hřbitovu 1540.

GPS: 50°2'15.821"N, 15°12'30.328"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK