Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské

socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské

Kolín, Sochy a sousoší

Torzo barokní pískovcové sochy z 2. poloviny 18. století. Na mapě 1. vojenského mapování (1777) není socha ještě vyznačena a když je poprvé písemně zmíněna ve farním soupisu kaplí, kapliček a soch z roku 1836, nejednalo se o nové dílo, ale o sochu již delší dobu existující, kterou podle místní tradice objednali a zaplatili „sendražičtí sousedé“. Krátce po roce 1918 byla socha v porevolučním nadšení povalena, přičemž došlo k uražení a následné ztrátě původní hlavy světce. V následujících letech socha ležela v příkopě a podle záznamů kolínského děkana Jaroslava Kulače přinášela každoročně na svátek sv. Jana Nepomuckého (16. května) ke zneuctěné soše věneček paní Marie Radimská.

V roce 1929 nechal sochu u příležitosti dvoustého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého kolínský děkan Jaroslav Kulač opravit za peníze vybrané ve veřejné sbírce mezi věřícími ze Zálabí, Sendražic, Hradišťka a Veltrub kolínským sochařem a kameníkem Rudolfem Šašmou. Ve farní kronice k tomu napsal: „Ležel tu nejsvětější světec bez hlavy na poli pár kroků od silnice, kudy denně projede a projde mnoho tzv. křesťanů; deset let tu socha ležela na hanbu českého obrazoboreckého národa“. V rámci opravy byla socha zrestaurována, byla vymodelována nová hlava a pro její usazení byl zhotoven betonový podstavec imitující kámen s nápisem: SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ ORODUJ ZA NAŠI VLAST / OPRAVENO 1929. Celá oprava stála 2500 Kč.

V roce 2001 byla značně zchátralá socha přenesena do areálu kamenictví Stones (na původním místě ji hrozil zánik), kde byla následně v letech 2014-15 restaurována Ivanem Erbenem. V rámci opravy byla odstraněna novodobá hlava z roku 1929. Dne 11. října 2017 byla opravená socha vysvěcena proboštem staroboleslavské kapituly a bývalým kolínským vikářem Liborem Bulínem a 14. 10. 2017 slavnostně po vyzdvižení na nový podstavec předána zástupcům města Kolín, jehož je majetkem.

Socha je zhotovena ze světlého kutnohorského mušlovitého pískovce, světec je zobrazen v klidném postoji, v mírném kontrapostu s uvolněnou pravou nohou. Levou rukou přidržuje kříž na prsou. Původní podstavec není znám, na starších fotografiích se dochovala pouze podoba betonového podstavce z roku 1929. Nově je socha umístěna na symbolický podstavec, sestavený Ivanem Erbenem z očištěných pískovcových kvádrů, pocházejících z barokního mostu z 18. století ze Sán, který byl odstraněn při úpravě komunikace na poč. 90. let 20. století. Podstavec v sobě spojuje několik symbolik, vážících se k osobě sv. Jana Nepomuckého - světec je patronem mostů, z Karlova mostu v Praze byl svržen do Vltavy, kvádry pocházejí z bývalého mostu a celé dílo tvoří most mezi minulostí a budoucností, mezi městem a vesnicemi v okolí.

Fotogalerie

Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské, celková situace (2017)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské, boční pohled (2017)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské, detail (2017)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské, svěcení sochy (2017, foto Milan Janoušek)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské (1998, repro vlastní fotografie)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské (1975, foto Jaroslav Kronus, SOkA Kolín)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské (1944, neznámý autor, se sbírek RMK)Kolín - socha sv. Jana Nepomuckého na Veltrubské (po roce 1929, neznámý autor, SOkA Kolín)

Zdroj informací

Arciděkanský úřad Kolín, Pamětní kniha 1836-1981, str. 647 a 669.

Mapa

Poloha

Socha původně stávala na východní straně silníice do Velkého Oseka, v roce 2017 byla nově instalována na protější stranu silnice naproti kamenictví Stones (na Bangladéši).

GPS: 50°2'56.740"N, 15°11'54.442"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK