Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » stará pošta

stará pošta
*

Kolín, Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady

Empírová budova postavená brzy po roce 1845 c. k. pošmistrem Karlem Knirschem, který zde otevřel v souvislosti s rozvojem železnice a zprovozněním železničního nádraží proslavený zájezdní hostinec "U Počty". Když pak v roce 1850 prodal dům U Zlaté štiky (čp. 7) na Karlově náměstí, přenesl sem i kolínský poštovní úřad.

Nárožní dvoukřídlá jednopatrová budova s výrazně symetrickým klasicistním členěním. Severozápadním směrem vybíhá kratší křídlo o čtyřech okenních osách, jihozápadním směrem vybíhá delší křídlo o sedmi okenních osách. Delší křídlo je na jižním průčelí opatřené venkovním schodištěm z červeného nučického pískovce, kryté dřevěnou přístavbou typu pavláčky.  Dominantou celé stavby je skosené tříosé nároží, v jehož přízemí se nachází půlkruhově zakončený vstupní portál. Vstupní průčelí je završené nízkým odstupněným nástavcem s nápisem "Stará počta" a opatřeno výrazným, půlkruhově vypjatý balkonem, nesený čtyřmi dórskými sloupy, ukončeným původním empírovým zábradlím. Okna přízemí jsou ukončena půlkruhově, v patře pravoúhle. Stěny přízemí jsou členěny kvádrováním, v patře římsami. Fasády byly při poslední opravě v letech 2000-02 opatřeny poměrně ostrými tóny zelené barvy.

V interiéru jsou v přízemí dochovány plackové klenby sklenuté do pasů a řada klasicistních detailů

Část budovy dnes slouží potřebám katastrálního úřadu, část obytným účelům a část komerčnímu využití.

Prohlášení za památku

Stará pošta byla 31. prosince 1999 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 49739/2-4389.

Fotogalerie

Kolín - stará pošta (2018)Kolín - stará pošta, pohled od severovýchodu (2007)Kolín - stará pošta, veduta od Vincence Morstadta (1847)Kolín - stará pošta, plány stavby (1845, sbírka Ctirada Novotného)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín, průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Mapa

Poloha

Stará pošta čp. 656 stojí v Rorejcově ulici naproti železničnímu nádraží.

GPS: 50°1'29.082"N, 15°12'46.387"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK