Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Západní škola

Západní škola

Kolín, Ostatní stavby, Školy

Počátek dnešní školní budovy a její název spadá do školního roku 1904-05, kdy se c. k. zemská školní rada usnesla na rozdělení školní obce Kolín na tři školní obvody : východní, západní a severní. Původní budova západní školy tehdy stála na dnešním náměstí Republiky (tehdy Mariánském), kam docházelo celkem 597 dětí (pět tříd bylo chlapeckých a pět dívčích). Okolnost, že původní škola měla pouze šest malých a tmavých tříd, kde se tísnil značný počet dětí a navíc zbývající čtyři třídy musely být provizorně umístěny v jiných budovách, donutila městskou radu k řešení situace. Nová impozantní budova byla postavena v letech 1907-08 ve stylu české renesance se secesními prvky, podle návrhu Antonína Hlaváčka . Školní kapli vysvětil v listopadu 1908 kolínský vikář J. Sládek a od té doby se v ní konaly pravidelné bohoslužby. Dne 2. března 1925 byly poprvé rozsvíceny hodiny na věží školy, v roce 1932 byly provedeny nutné opravy a v roce 1938 přistoupila školní rada k opravě levého křídla budovy, v rámci kterého bylo elektrické vedení zapuštěno do zdí, které dostaly novou omítku. V roce 1939 musela být budova vyklizena pro potřeby ubytování německých vojsk, od roku 1943 sloužila jako léčebný vojenský ústav. S výukou bylo znovu započato od září 1945, dne 10. září 1946 dal prezident republiky dr. Eduard Beneš souhlas k tomu, aby tato škola mohla nést název "Obecná škola prezidenta dr. Eduarda Beneše". V roce 1972 byla byla provedena přístavba nářaďovny u tělocvičny a z bývalé kaple byl vybudován kabinet tělesné výchovy. V roce 2016 byla provedena obnova fasády školy a v roce 2017 byla celá východní fasáda nasvětlena.

Osově souměrná dvoutraktová dvoupodlažní školní budova, jejíž architektonické pojetí vhodně koresponduje se štíty na radnici, sokolovně a záložně, neboť vyvýšený terén ji včlenil mezi tyto stavby. Tělocvična spolu s kaplí byla umístěna v přízemním přístavku na dvoře, byt pro řídícího učitele a školníka vyhradil stavitel ve zvláštní budově v severním sousedství školy.

V soušasné době školu navštěvuje v 17 třídách okolo 420 žáků.

 

 

Fotogalerie

Kolín - Západní škola, pohled z Krčínovy ulice (2018)Kolín - Západní škola od severovýchodu (2018)Kolín - Západní škola od jihovýchodu (2018)Kolín - Západní škola, jihovýchodní nároží (2018)Kolín - Západní škola, východní průčelí (2018)Kolín - Západní škola, detail vstupního průčelí (2018)Kolín - Západní škola, jihozápadní trakt (2018)Kolín - Západní škola v Kmochově ulici, noční osvětlení (2017)Kolín - Západní škola v Kmochově ulici, východní fasáda v noci (2017)Kolín - Západní škola v Kmochově ulici, východní fasáda od jihu (2017)Kolín - Západní škola v Kmochově ulici, věž (2017)Kolín - Západní škola v Kmochově ulici, detail fasády (2017)Kolín - Západní škola před opravou (2009)

Mapa

Poloha

Západní škola  (dnes II. základní škola) čp. 943 stojí v Kmochově ulici.

GPS: 50°1'38.507"N, 15°11'42.860"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK