Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » železniční nádraží

železniční nádraží
*

Kolín, Industriál, Železnice

První nádražní budova byla v Kolíně postavena v letech 1844–45 na konci ulice Dukelských hrdinů bezprostředně proti staré poště, tedy před východem z dnešní budovy. Od roku 1900 byla tato budova využívána jako nástupiště pro místní dráhu Kolín – Ledečko a pro potřeby nákladového nádraží. Již v roce 1871 totiž byla otevřena nová velkolepá odbavovací budova ležící uprostřed kolejiště (v prostoru dnešního 3. a 4. nástupiště), která byla společná pro vlaky jedoucí po Státní dráze (Praha – Kolín – Pardubice) a vlaky jedoucí po Severozápadní dráze (Mladá Boleslav – Kolín – Znojmo). Přístup k nádražní budově byl řešen pomocí lávek přes železniční trať a to pro každou dráhu zvlášť. V letech 1910–11 byly vypracovány plány na přestavbu kolínského železničního uzlu, ale stavební práce byly zahájeny až po roce 1919. Nové nákladové kolejiště bylo v současném rozsahu otevřeno v roce 1931, nadále však pokračovaly práce na osobní stanici, v rámci kterých byly v letech 1940-41 zbořeny obě starší nádražní budovy. Současně s tím byla v letech 1937–40 postavena podle návrhu architektů Vladimíra Weisse a Josefa Zemana dnešní staniční budova s funkcionalis­tickými prvky, jejíž návrh vycházel z poněkud úsporného zadání. Nová odbavovací budova byla slavnostně otevřena 9. prosince 1940. Již v době svého vzniku proto byla obyvateli Kolína stavba kritizována jako nedostatečná a málo reprezentativní pro tak významný železniční uzel i samotné město. Od 1. července 2016 je budova železničního nádraží v majetku státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), v roce 2018 proběhla její generální rekonstrukce s cílem navrátit celé budově vzhled ze 40. let 20. století. Autorem projektové dokumentace byla společnost Sagasta, zhotovitelem ... .

Sgrafita v odbavovací hale ve stylu sorela byla doplněna na počátku 50. let 20. století a pocházejí od malíře a grafika Zdeňka Kazdy a malíře Vlastimila Květenského.

První železniční trať procházející Kolínem (vedoucí z Olomouce do Prahy) byla vybudována v letech 1843–1845. V letech 1868–1870 byla vystavěna tzv. Severozápadní dráha, spojující v nejkratším směru Vídeň s Berlínem. V roce 1900 byla otevřena místní dráha z Kolína do Nového Dvoru u Rataj n. Sáz. (později Kolín–Čerčany s odbočkou z Rataj do Kácova), čímž se Kolín stal významným železničním uzlem. Dne 25. 6. 1908 byla otevřena nová zastávka Kolín zastávka na trati směr Praha a 15. září 1925 nová zastávka Kolín-Zálabí na trati směr Nymburk.

Prohlášení za památku

Budova železničního nádraží není památkově chráněna.

Fotogalerie

Kolín - nádraží (2017)Kolín - železniční nádraží (2013)Kolín - železniční nádraží (2017)Kolín - železniční nádraží, odbavovací hala (2013)Kolín - železniční stanice z letadla od východu (2008)Kolín - nádraží, první nádražní budova (před rokem 1900)Kolín - železniční nádraží, druhá staniční budova (1900)Kolín - nádraží, stavba současné odbavovací haly, vlevo nejstarší nádražní budova (1937)Kolín - železniční nádraží, stavba podchodů (1936)Kolín - železniční nádraží, lávka (1940)Kolín - nádraží po dokončení (1940)Kolín - zastávka (1940)

Zdroj informací

Rišlink V. a kol.: Kolín, průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Mapa

Poloha

Nádraží se nachází ve východní části města v ulici Rorejcova.

GPS: 50°1'30.447"N, 15°12'49.106"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK