Cesty a památky

Kolínsko » Konojedy » kostel sv. Václava

kostel sv. Václava
*

Konojedy, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Dřevěný farní kostel sv. Václava je písemně doložen v roce 1352, po požáru způsobeným bleskem v roce 1530 byl nahrazen gotickou novostavbou. Do roku 1623, kdy odsud odešel poslední husitský kněz Václav Karion, jehož proslulé kázání nad rakví Albrechta Smiřického vyšlo tehdy dokonce tiskem, patřil kostel husitské církvi. V roce 1765 dala kněžna Marie Terezie Savojská, majitelka černokosteleckého panství, starý kostel zbořit a na jeho místě nechala postavit kostel nový snad podle upraveného projektu Josefa Jägera (?). Vlastní stavbu, která byla započata v roce 1776 a dokončena již v roce 1777, vedl pravděpodobně lichtenštejnský stavitel Jan Václav Smutný (?); kostel byl vysvěcen 10. ledna 1778 černokos­teleckým děkanem Františkem Boskovským. V letech 2012-13 byl kostel opraven.

Pozdně barokní, obdélný jednolodní kostel s obdélným presbytářem, obdélnou sakristií po jižní straně a západní hranolovou věží krytou stanovou střechou. Všechna nároží kostela jsou zkosena, stěny člení lizénové rámce, patro věže pilastry. Stěny kostela jsou prolomeny obdélnými, půlkruhově zakončenými okny.

V lodi i presbytáři jsou plackové klenby oddělené pásy, které dosedají na trojboké pilastry. Na klenbě je nástěnná malba z 19. století. Zděná kruchta na dvou pilířích a sakristie jsou sklenuty plackou.

Z původního vybavení se dochoval pouze barokní krucifix z 18. století na stěně presbytáře, barokní soška Snímání z kříže v nice ve zdi lodi (dnes v depozitáři) a křtitelnice s reliéfem křtu z konce 18. století, postavená na mladší dřevěné konstrukci z roku 1819. Hlavní oltář, postranní oltáře a kazatelnu zhotovila v roce 1892 truhlářská firma Františka Leinera z Vídně. Obraz sv. Václava na hlavním oltáři je z roku 1884 od Jana Umlaufa a na bočních oltářích jsou dva obrazy z roku 1893 od neznámého vídeňského malíře, zobrazující sv. Jana Nepomuckého a Madonu (kopie renesančního obrazu Madonna del Granduca od Rafaela). Drobná soška Madony na severním bočním oltáři pochází z roku 1905 (dnes v depozitáři). Na kruchtě jsou varhany z roku 1896 od pražské varhanářské firmy Josef Rejna a Josef Černý, upravené stejnou firmou v roce 1904.

V dubové stolici ve zvonovém patře věže jsou zavěšeny dva zvony:

  • větší zvon o průměru 84 cm a výšce 70 cm z roku 1556, při koruně je nápis gotickou miniskulí: TENTO ZWON UDELAN GEST ABY LIDE WIEDIELI KDYZ ZWONI.
  • menší zvon o průměru 53 cm a výšce 41 cm z roku 1723 od pražského zvonaře Valentina Lissiacka, ozdobený reliéfem poprsí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a nápisem: VALENTIN LISSIACK GOS MICH AVF DER KLEINSAITNE PRAG 1723.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou první neděli v měsíci od 14:00 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Václava byl 31. 12. 1965 zapsán spolu s ohradní zdí, bránou a křížem před bránou do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36322/2–799.

Fotogalerie

Konojedy - kostel sv. Václava, celek (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pohled od jihu (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pohled od jihovýchodu (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pohled od jihozápadu (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, celek od jihu (2018)Konojedy - kostel sv. Václava s ohradní zdí (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pohled od sakristie (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, věž (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, vstupní portál ve věži (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pohled z podkruchtí (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pohled k hlavnímu oltáři (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, hlavní oltář a kazatelna (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, klenba presbytáře (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, klenba lodi (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, pilastry v lodi (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, jižní boční oltář sv. Jana Nepomuckého (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, severní boční oltář Panny Marie (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, křtitelnice (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, kruchta a varhany (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, schodiště ve věži (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, zvonová stolice (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, větši zvon (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, menší zvon (2018)Konojedy - kostel sv. Václava, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Odkaz

www.farnostkostelec.cz

Mapa

Poloha

Kostel stojí v horní (severní) části podlouhlé návsi.

GPS: 49°56'57.300"N, 14°51'5.480"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK