Cesty a památky

Kolínsko » Konojedy » tvrz

tvrz

Konojedy, Tvrze, Tvrze dochované

V roce 1416 tvořily ves statek, několik domů a tvrz, na které sídlil Kuneš z Konojed, který také vlastnil hrad Zlenice. Od roku 1420 převzal tvrz jeho syn, panoš Jan z Kozojed. Ten však zemřel bez potomků a tak veškerý majetek přešel do majetku jeho sestry Běty z Konojed, provdané za Ctibora z Ploskova. Zápisem z roku 1431 je doloženo, že v Kozojedech měl také blíže neurčený majetek Mikeš Vrbík z Tismic. V roce 1444 prodala paní Běta Kozojedy Zdenkovi Kostkovi z Postupic, který zde ale již nebydlel, neboť přesídlil na hrad Zlenice. V této době také pravděpodobně zanikla původní tvrz. Před rokem 1544 se Konojedy staly majetkem Slavatů z Chlumu a Košumberka, kteří je trvale připojili k černokosteleckému panství. Další informace o konojedské tvrzi pocházejí až z Urbář černokosteleckého panství, kde se píše o pustém hradě na způsob čtyřhranné věže se zbořeným valem okolo, jehož se nijak neužívá.

Jediným pozůstatkem tvrze je zaoblená zeď domu čp. 50, zatočený vjezd do jeho dvora a zbytky valů na zahradě domu čp. 8.

Fotogalerie

Zbytek tvrze (2007)Zbytek tvrze (2007)

Mapa

Poloha

Tvrz stála v místech domů čp. 50, 56, 8 a 9, které zaujímají kruhový areál tvrziště v centru obce vedle rybníka.

GPS: 49°56'51.150"N, 14°51'1.920"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK