Cesty a památky

děkanství
*

Kostelec nad Černými lesy, Fary

Až do roku 1724 byl Kostelec přifařen ke Konojedům a faráři při pobytu ve městě pouze využívali dům určený pro zámecké kaplany (dnes domy čp. 21 a 22). V roce 1724 založila kněžna Marie Terezie Savojská samostatnou farnost, povýšenou v roce 1735 na děkanství, ale faráři stále pobývali na faře v Konojedech, neboť kněžna v roce 1726 po sporu s P. Janem Antonínem Nepauerem ustanovila zvláštního zámeckého kaplana a dosavadní byt již kostelečtí faráři užívat nesměli. V roce 1750 pak kněžna zakoupila sousední panský dům čp. 23 (poté, co ho uvolnil ze služby propuštěný hejtman Kouřimského kraje hrabě Otakar Starhemberg), postavený před rokem 1700 knížetem Janem Adamem Ondřejem z Lichtenštejna, který nechala adaptovat nejprve na radnici (do úžívání předána 7. července 1754) a následně na děkanství, do kterého se první děkan P. František Rafael Koliander přestěhoval z Konojed 3. listopadu 1756. V lednu roku 1833 dům vyhořel a následně byl v letech 1833-34 klasicistně přestavěn do dnešní podoby. V letech 1998 – 2000 bylo děkanství opraveno a restaurováno.

Nárožní jednopatrová budova s původní trojkřídlou dispozicí, otevřenou do dvora. Hlavní průčelí severního křídla (do náměstí) získalo klasicistní vzhled po přestavbě v 19. století, ale z původní stavby se dochovalo rozvržení do devíti okenních os a střední portál průjezdu včetně raně barokních kleneb a po zboření domu čp. 24 v roce 1977, který přiléhal k západnímu průčelí, byla odkryta i původní barokní výzdoba štítu, jakou měly zřejmě všechny fasády.

V přízemí za hlavním vstupem je umístěn průjezd dlážděný pískovcovými deskami a zaklenutý valenou polokruhovou klenbou s párem styčných trojúhelných výsečí. Přední pravý trakt (západní), vznikl propojením dvou samostatných prostor, je zaklenutý dvěma křížovými klenbami. Prostory levého (východního) předního traktu jsou ukončené valenou polokruhovou klenbou prolomenou párem styčných trojúhelných výsečí. Krátká dvorní křídla byla v první polovině 19. století výrazně přestavována, některé části jsou pravděpodobně přímo klasicistní novostavbou. Tyto prostory jsou sklenuté valenou klenbou s pětibokými výsečemi a segmentovou klenbou. Patro děkanství je přístupné tříramenným schodištěm umístěným v pravém křídle, všechny prostory v prvním patře jsou plochostropé. Pod východní částí domu je sklep zaklenutý kamennou valenou klenbou, kde se nachází studna. Krov domu hambalkového typu podepřený stojatou stolicí pochází z přestavby po roce 1833.

Prohlášení za památku

Děkanství bylo zapsáno 23. 11. 1987 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30311/2-3442 .

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - děkanství od severozápadu (2012)Kostelec nad Černými lesy - děkanství od severovýchodu (2007)Kostelec nad Černými lesy - děkanství, západní štít  (2008)

Mapa

Poloha

Děkanství čp. 23 stojí v jižní frontě náměstí Smiřických naproti kostelu sv. Andělů Strážných.

GPS: 49°59'38.914"N, 14°51'40.158"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK