Cesty a památky

dům čp. 212
*

Kostelec nad Černými lesy, Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy

Původně barokní dům z 18. století byl na přelomu let 1821 a 1822 přestavěn Janem Smejkalem z Kostelce. Dům byl na svou dobu vystavěn luxusně, o čemž svědčí i kupní cena 1000 zlatých, za kterou Jan Smejkal 17. listopadu 1834 prodal nemovitost manželům Janu a Marii Hanouskovým. Jan Hanousek byl činný i v městské samosprávě – v letech 1871–74 byl dokonce prvním radním, tedy přímým zástupcem starosty a prvním mezi všemi zastupiteli a potom od roku 1874 až do své smrti zasedal v městské radě.

Dům na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou s polovalbou a keramickými taškami, je do ulice orientovaný štítovým průčelím. Hladké fasády člení dvoukřídlá tabulková okna. V interiéru se dochovala původní dispozice.

Prohlášení za památku

Dům čp. 212 byl 29. 8. 1990 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16470/2–4187.

Zdroj informací

Mrvík Vladimír J.: Dějiny černokosteleckých domů, Město Kostelec nad Černými lesy, 2009.

Mapa

Poloha

Dům čp. 212 stojí v Lázeňské ulici.

GPS: 49°59'43.030"N, 14°51'40.000"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK