Cesty a památky

dům čp. 42

Kostelec nad Černými lesy, Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy

Původně renesanční dům z počátku 16. století, doložený poprvé kupní smlouvou z 22. března 1559, kdy ho od Jana Vrtala koupil Tomáš Sládek, který ho obratem prodal v roce 1560 *Jírovi Zahradníkovi. Ten je jako jeho majitel uveden i v nejstarším urbáři Černokosteleckého panství z roku 1564. V sedmnáctém století se dům nazýval nejprve Vozábalovský a později Skálovský. V letech 1716 a 1721 dům krátce po sobě vyhořel a byl proto barokně přestavěn. Dnešní podoba domu však odpovídá přestavbě po velkému požáru města 29. května 1814, kdy musel být opraven, což dokládá letopočet na klenáku portálu hlavního vstupu z roku 1814. Při této přestavbě byly dva sousední domy čp. 42 a 43 zastřešeny jednotnou střechou a posledním zásahem bylo vybourání krámských dveří v přízemí roku 1919.

Dům má novodobě upravené hladké fasády, hlavní vstup je zasazený do kamenného klasicistního portálu s pilastry po stranách a s pásovou hlavicí, s datováním 1814. V přízemí budovy se nalézají segmentové a eliptické klenby, první patro je plochostropé nebo zaklenuté segmentovými klenbami do eliptických pásů.

Dům slouží k obytným účelům a v přízemí je lékárna.

Prohlášení za památku

Dům čp. 42 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41532/2–3439.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - měšťanský dům čp. 42 (2012)Kostelec nad Černými lesy - měšťanský dům čp. 42, detail portálu (2012)

Mapa

Poloha

Dům čp. 42 stojí v severozápadním rohu náměstí Smiřických.

GPS: 49°59'41.030"N, 14°51'32.770"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK