Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » hospodářský dvůr

hospodářský dvůr

Kostelec nad Černými lesy, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Původně renesanční hospodářský dvůr, který kolem roku 1540 vlastnila Eliška Slavatová ze Sovince a v roce 1544 ho prodala Anně Lhotické ze Lhotic. Někdy v průběhu druhé poloviny 16. století se svobodný dvůr dostal do držení další šlechtičny, Kateřiny Smiřické z Házmburka, která ho 9. června 1599 prodala černokosteleckému měšťanovi Jakubu Květnickému. Když potom v roce 1662 koupil dvůr konšel Bartoloměj Vydra, byl po něm dvůr nazýván Vydrovský. Fasády objektu byly naposledy obnovovány v letech 1973 a 2007, kdy došlo i k výměně oken.

Cenná je renesanční brána z 16. století při východní straně dvora. Vjezd je ukončen stlačeným obloukem, dole s patníčky, nad vstupem se nachází římsa a na ní štít s křidélky vybíhajícími z horizontální přímky konkávním obloukem vzhůru ke středu štítu a nesoucími římsu. Na římse a na soklu, který se ve vyšší rozšiřuje je posazen tzv. čuček. Ze strany dvora je vstupní otvor odskokem rozšířený a zaklenutý segmentem.

Dnes je tento objekt v držení firmy Soneko s.r.o.

Fotogalerie

Hospodářský dvůr od severu (2008)

Mapa

Poloha

Hospodářský dvůr čp. 93 stojí v západní části města.

GPS: 49°59'34.810"N, 14°51'26.740"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK