Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » kaplička sv. Kříže

kaplička sv. Kříže
*

Kostelec nad Černými lesy, Kaple a kapličky

Na tomto místě byla postavena první kaplička v roce 1690 manželkou Františka Antonína Tobiáše, pražského krejčího, který byl čtyři roky předtím popraven v Kostelci nad Černými lesy za znásilnění a zabití šestnáctileté dívky u Tismic. Stávající výklenková kaplička pochází z 1. poloviny 18. století, vysvěcena byla na jaře 1745. U kapličky se údajně zastavovali odsouzenci k trestu smrti, aby se naposledy pomodlili na cestě k popravišti Na spravedlnosti.

Kaple s plochou nikou má články tesané z červeného pískovce, lemují ji ploché pilastry s volutovými hlavicemi, které podpírají konkávně vydutou římsu. Nad římsou se zvedá segmentově ukončený volutový štít s křížem a bohatou reliéfní výzdobou. Tu tvoří plastika Bolestné Panny Marie s mečem pronikajícím jí hrudí, zachycená ve výrazném kontrapostu, který ještě zvýrazňuje bohatě nařasený plášť. Po stranách ústřední postavy jsou vyvedené dva výjevy: reliéf po její pravici je poškozen, dobře je vidět jen vztyčený kříž (snad zde byla zachycena Golgota), po pravici P. Marie je zobrazené hrazené město s věží - Jeruzalém (Kostelec ?). Pod hlavní římsou jsou mezi stylizovanými růžovými květy vyvedené dvě hlavičky andílků a ve vlastním výklenku kaple je štukový, téměř plochý reliéf kříže s jetelovým zakončením. Zadní strana z lomového zdiva je téměř bez omítky, štít byl podle otisků v omítce původně krytý prejzy.

Prohlášení za památku

Výklenková kaplička byla 23. 11. 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 25248/2-4100.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - výklenková kaplička sv. Kříže (2008)

Mapa

Poloha

Kaplička stojí při vyústění Komenského ulice do ulice Pražské, západně od náměstí při boční zdi domu čp. 384.

GPS: 49°59'33.946"N, 14°51'22.886"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK