Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » kostel sv. Andělů strážných

kostel sv. Andělů strážných
**

Kostelec nad Černými lesy, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Barokní farní kostel z let 1735–37, postavený zřejmě podle návrhu oblíbeného lichtenštejnského architekta Tomáše Vojtěcha Budila (?). Při opravě v letech 1894–97 byla přistavěna před západním průčelím pseudobarokní hranolová věž s přilehlými přístavky, místním stavitelem Karlem Duškem. Podoba kostela před přestavbou zahájenou v roce 1889 je zachycena na starém vyobrazení s mariánským sloupem. Kostel byl opravován v letech 2008-09 a fasády v letech 2014-15.

Jednolodní, obdélný kostel s presbytářem, bočními kaplemi a sakristií v ose o délce 37 a šířce 14 metrů. Na západní straně je přístavek předsíně a kruchty, nad nimiž se zdvíhá 48 metrů vysoká věž. Průčelí je členěné pilastry z červeného pískovce a nikami se sochami sv. Anděla strážného, Panny Marie a sv. Josefa od pražského sochaře Antonína Poppa z roku 1897. Ukončeno je podobně členěným tabulovým štítem, z něhož vystupuje věž s nárožními pilastry a vysokou cibulovou střechou. Ostatní stěny kostela jsou členěny vpadlými poli, okna jsou obdélná, ukončená půlkruhově nebo odstupněnými půlkruhy. U severní strany kostela stojí dřevěný kříž na památku misie sv. Františka z roku 1905.

Stěny lodi i presbytáře jsou členěny sdruženými pilastry, loď kryje imitovaná klenba ze dřeva, kruchta je podklenuta valeně s lunetami a pásy, presbytář i jeho postranní prostory jsou sklenuty plackami, sakristie valenou klenbou s lunetami a skladiště valenou klenbou. Kaple se otvírají do lodi obloukem. Skladiště nad sakristií je z 19. století.

Ze zařízení** kostela vyniká hlavní barokní oltář, zřízený nákladem Marie Terezie Savojské; na tabernáklu je socha Anděla strážného, který se ujímá mladého poutníka. Hlavní oltář, kazatelna a boční oltáře sv. Jáchyma, sv. Anny, P. Marie Pomocné a sv. Jana v přilehlých prostorách, byly vytvořeny v roce 1739 jedním z nejvýznamnějších mistrů vídeňského rokoka, Gottfriedem Fritschem. Boční oltáře P. Marie Pomocné a sv. Jana Nepomuckého v lodi byly původně opatřeny hodnotnými barokními obrazy od neznámého vídeňského umělce (?), nyní jsou opatřeny sochami P. Marie a sv. Jana Nepomuckého z let 1875–80 z Mayerova ateliéru v Mnichově. Obraz Immaculaty a obraz Panny Marie pochází z pol. 18. stol., v nice je rokoková socha Krista Trpitele. Z konce 19. století pochází i cyklus křížové cesty od pražského malíře Josefa Hellicha. Novější zpovědnice jsou opatřeny čtyřmi rokokovými soškami apoštolů. V kostele je uložena starší cínová křtitelnice z roku 1717. Ve věži visí dva zvony, větší z roku 1624 a menší z roku 1894.

Kostel spadá pod Římskokatolickou farnost Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu a konají se zde pravidelné bohoslužby.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Andělů strážných je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 39512/2–800.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, pohled od jihozápadu (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, pohled od jihu (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, pohled od jihovýchodu (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, jižní průčelí (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, zimní pohled od severozápadu (2008)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, západní průčelí (2012)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, pohled k presbytáři (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, pohled z kruchty do lodi (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, severovýchodní nároží lodi (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, hlavní oltář (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, průhled do presbytáře (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, klenba presbytáře (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, křtitelnice (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, pohled ke kruchtě (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, kruchta (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, varhany (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, severní stěna a klenba stropu (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, strop (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, klenba podkruchtí (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, klenba prvního patra věže (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, zvonová stolice (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, zvon z roku 1624 (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných, menší zvon (2018)Kostelec nad Černými lesy - kostel sv. Andělů strážných před přístavbou věže (2. pol. 19. století)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001

Odkaz

www.farnostkostelec.cz

Mapa

Poloha

Kostel stojí uprostřed náměstí Smiřických.

GPS: 49°59'39.980"N, 14°51'40.020"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK