Cesty a památky

Záložna
*

Kostelec nad Černými lesy, Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady

Funkcionalistická dvoukřídlá budova od Františka StalmachaJana Hanuše Svobody z let 1932-33, postavená místními staviteli Zourkem a Kašem. V roce 1939 bylo přistavěno obytné křídlo pro ředitele pobočky.

Dvoupatrová nárožní dvoukřídlá budova, tvořená železobetonovou skeletovou konstrukcí, vyplněnou cihelným zdivem. Široce rozevřená křídla budovy spolu svírají tupý úhel a jejich nároží je zakulacené. Hmotově zdůrazněné přízemí je členěno výraznými výkladcovými okny, která je možno uzavřít stahovatelnými mřížovými roletami, a dvoukřídlými vstupními dveřmi s nadsvětlíkem, situovanými v nároží. Patra jsou oproti přízemí lehce zasunutá a člení je několikadílná velká okna, respektive lodžie umístěné ve třech osách každého křídla. Druhé patro křídla orientovaného do Pražské ulice je ukončené krytou terasou. Na křídlo obrácené do Jánské ulice navazuje dodatečně přistavěná dvouosá obytná část. Dvorní strana budovy je hmotově členitější, v úhlu křídel je půlválcový rizalit schodiště, po jeho stranách jsou terasy nad přízemím, patra jsou proti přízemí zúžena. Budovu kryjí ploché rovné střechy.

Za vstupními dveřmi se nachází vstupní hala se zvýšenou podlahou, na kterou navazuje schodiště, průchod k přepážkám a vchod na dvůr. V celé budově jsou ploché stropy a na chodbách původní velké okrové dlaždice, rozdělené na malé čtverečky. V interiéru se dochovalo množství původních architektonických i uměleckých prvků.

Prohlášení za památku

Záložna byla 9. 2. 1993 zapsaná do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 12428/2–4240.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - záložna (2018)Kostelec nad Černými lesy - záložna, pohled od jihozápadu (2018)Kostelec nad Černými lesy - záložna, západní křídlo (2018)Kostelec nad Černými lesy - záložna, jižní křídlo (2018)Kostelec nad Černými lesy - záložna, vstupní hala (2018)

Mapa

Poloha

Záložna čp. 110 stojí na nároží Jánské a Pražské ulice.

GPS: 49°59'38.020"N, 14°51'28.890"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK