Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » hradiště

hradiště

Kounice, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Výrazná, široká jazykovitá ostrožna představuje západní výběžek táhlého návrší Zálužník (285 m. n. m.), oddělující Kounice od Českého Brodu. Z jihu, západu a severu ostrožnu obtéká Kounický potok, jehož hladinu převyšuje o 40 metrů. Jde o místo s dalekým rozhledem – od Posázaví přes Brdy, České středohoří k pásmu Ještědu, Jizerských hor, Krkonoš až po Orlické hory. Fortifikací vymezená plocha dosahuje rozlohy 5,1 ha.

Hradiště bylo osídleno od neolitu v době jordanovské kultury (4200 př. n. l.), řivnáčské kultury (3000 př. n. l.) přes dobu halštatskou (750 př. n. l.) až do raného středověku, kdy zde v 8. – 9. století stálo slovanské hradiště. Součástí pravěkého opevnění byl příkop široký až 5 metrů, zachyceny byly také pozůstatky dřevěné hradby z raně středověké periody. Ve dvou zásobních jámách (obilnicích) byl nalezen zlomek žernovu (rotační mlýnek), keramické nádoby a pražnice (nádoby na pražení zrna). Významný byl také nález zuhelnatělých zbytků rostlin, především obilných zrn (ječmen, oves, vikev, bob a proso).

Areál hradiště byl prozkoumán v 50. letech 20. století a v letech 1979 – 1984 pod vedením Jaroslava Kudrnáče a později F. Marka a M. Vávry.

Fotogalerie

Hradiště u Kounic od západu (2008)

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 134. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

Přístup na hradiště je po silnici směr Černíky, u cihelny odbočit vlevo po hrázi rybníka na Kounickém potoce na ostrožnu zvanou Na Skále nebo také Na Vinici.

GPS: 50°6'15.800"N, 14°50'23.430"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK