Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba Většího
*

Kounice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Podle tradice a pověsti existoval v Kounicích kostel již ve 12. století, poprvé je ale písemně doložen v roce 1350 ve farním děkanátu Kouřimském a jako farní kostel se uvádí v roce 1352, kdy jsou jako patroni zmiňováni Zdeněk, Jan a Jiří z Kounic (z Konic). Podle dochovaných částí starší stavby byl přestavěn v 16. století, v letech 1622 – 1761 je uváděn pouze jako filiální. Podle zachovalých pozůstatků vrcholně barokního mobiliáře byl v 1. čtvrtině 18. století z iniciativy hraběte Václava Morzina vybaven neobyčejně cennými díly z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Na jaře roku 1833 byl kostel až na věž zbořen, dne 28. května byl položen základní kámen nové empírové lodi, která byla postupně postavena podle návrhu lichtenštejnského stavitele Ing. Matyáše Čermáka do roku 1836. Dne 6. listopadu 1836 byla dokončená stavba slavnostně vysvěcena českobrodským vikářem Antonínem Ettlem. Kostel byl opraven v roce 1988.

Jednolodní obdélný empírový kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem a pravoúhlými přístavky po stranách. V západním průčelí stojí třípatrová, neomítnutá pozdně gotická hranolová věž dochovaná z původní stavby.

Loď je sklenuta českou plackou s lunetami mezi širokými plochami omítkové rustiky, stěny jsou členěny polopilíři. Presbytář je sklenut konchou. Půlkruhová lunetová okna vyplňují vitráže z roku 1910 od Jana Veselého.

Ze zařízení kostela vyniká hlavní oltář v pseudorománském stylu z roku 1877 od G. Kubeše (restaurován byl v roce 2019) a křížová cesta pořízená v roce 1866 pořízená tehdejším farářem Františkem Jandou. Z vybavení kostela pochází hodnotná dřevěná socha** sv. Jakuba Většího v životní velikosti (původně umístěná na konzole v lodi, dnes v depozitáři Arcibiskupství pražského) od F. M. Brokofa nebo z jeho dílny z roku 1719 a plastika* tzv. „Kounické madony“ od neznámého autora z poloviny 18. století (dnes ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně). Ve věži visí dva zvony, z nichž starší zvon je renesanční z roku 1570 a je od pražského zvonaře Brikcího z Cimperka. Na plášti zvonu je český nápis: UROZENÝ VLADYKA PAN JÁCHYM VACHTL Z PANTENOVA A NA KONICÍCH JAKOŤO MILOVNÍK NÁBOŽENSTVÍ KŘESŤANSKÉHO A KOSTELA SV. JAKUBA V KONICÍCH DAL JEST TENTO ZVON PRO POCTIVOST A NÁKLADEM VŠECH OSADNÍCH K TÉMUŽ KOSTELU NÁLEŽEJÍCÍCH UDĚLATI SKRZE BRIKCÍHO ZVONAŘE V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉN LÉTA PÁNĚ 1570. Druhý menší zvon je z roku 1996.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu. Bohoslužby se konají v sobotu před čtvrtou nedělí v měsíci od 17.30 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Jakuba Většího je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16034/2–1836.

Fotogalerie

Kounice - kostel sv. Jakuba Většího od jihozápadu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího od jihovýchodu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího od východu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, věž (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, okno v přízemí věže (2008)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, pohled do lodi z kruchty (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, pohled na kruchtu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, hlavní oltář (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, kazatelna (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, křtitelnice (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, plastika tzv. Kounické madony (Regionální muzeum v Kolíně)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, vstup ze schodiště do věže ve 2 patře (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, kapsy ve 2. patře věže (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, krov lodi (2017)Kounice - kostel sv. jakuba Většího, renesanční zvon (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, plán původní stavby od Jana Vaclava Smutného z roku 1798 (Regionální muzeum v Kolíně)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího před přestavbou na obraze J. Venuta (1820)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, půdorys

Zdroj informací

Trnka V.: Kounice a Přerov v Čechách, str. 24 - 26. Praha 1873.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2, str. 120. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Odkaz

www.farnostbrod.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel stojí uprostřed hlavního náměstí.

GPS: 50°6'28.670"N, 14°51'20.080"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK