Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » kostel sv. Jakuba Většího

kostel sv. Jakuba Většího
*

Kounice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Podle tradice a pověsti existoval v Kounicích kostel již ve 12. století, poprvé je ale písemně doložen v roce 1350 ve farním děkanátu Kouřimském a jako farní kostel se uvádí v roce 1352, kdy jsou jako patroni zmiňováni Zdeněk, Jan a Jiří z Kounic (z Konic). Podle dochovaných částí starší stavby byl přestavěn v v 16. století, v letech 1622 – 1761 je uváděn pouze jako filiální. Podle zachovalých pozůstatků vrcholně barokního mobiliáře byl v 1. čtvrtině 18. století z iniciativy hraběte Václava Morzina vybaven neobyčejně cennými díly z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. V roce 1834 byl kostel až na věž zbořen, a k věži byla v letech 1834–36 přistavěna nová empírová loď podle návrhu lichtenštejnského stavitele Ing. Matyáše Čermáka. Kostel byl opraven v roce 1988.

Jednolodní obdélný empírový kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem a pravoúhlými přístavky po stranách. V západním průčelí stojí třípatrová, neomítnutá pozdně gotická hranolová věž dochovaná z původní stavby.

Loď je sklenuta českou plackou s lunetami mezi širokými plochami omítkové rustiky, stěny jsou členěny polopilíři. Presbytář je sklenut konchou. Půlkruhová lunetová okna vyplňují vitráže z roku 1910 od Jana Veselého.

Ze zařízení kostela vyniká hlavní oltář v pseudorománském stylu z roku 1877 od G. Kubeše (restaurován byl v roce 2019) a krásná dřevěná socha** sv. Jakuba Většího (původně na konzole v lodi, dnes v depozitáři Arcibiskupství pražského) z roku 1719 v životní velikosti, pocházející od F. M. Brokofa nebo z jeho dílny. Z vybavení kostela také pochází plastika tzv. „Kounické madony“ od neznámého autora z poloviny 18. století (dnes ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně). Ve věži visí dva zvony, z nichž starší zvon je renesanční z roku 1570 a je od pražského zvonaře Brikcího z Cimperka. Na plášti zvonu je český nápis: "UROZENÝ VLADYKA PAN JÁCHYM VACHTL Z PANTENOVA A NA KONICÍCH JAKOŤO MILOVNÍK NÁBOŽENSTVÍ KŘESŤANSKÉHO A KOSTELA SV. JAKUBA V KONICÍCH DAL JEST TENTO ZVON PRO POCTIVOST A NÁKLADEM VŠECH OSADNÍCH K TÉMUŽ KOSTELU NÁLEŽEJÍCÍCH UDĚLATI SKRZE BRIKCÍHO ZVONAŘE V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉN LÉTA PÁNĚ 1570." Druhý menší zvon je z roku 1996.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu. Bohoslužby se konají v sobotu před čtvrtou nedělí v měsíci od 17.30 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Jakuba Většího je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16034/2–1836.

Fotogalerie

Kounice - kostel sv. Jakuba Většího od jihozápadu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího od jihovýchodu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího od východu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, věž (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, okno v přízemí věže (2008)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, pohled do lodi z kruchty (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, pohled na kruchtu (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, hlavní oltář (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, kazatelna (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, křtitelnice (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, plastika tzv. Kounické madony (Regionální muzeum v Kolíně)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, vstup ze schodiště do věže ve 2 patře (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, kapsy ve 2. patře věže (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, krov lodi (2017)Kounice - kostel sv. jakuba Většího, renesanční zvon (2017)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, plán původní stavby od Jana Vaclava Smutného z roku 1798 (Regionální muzeum v Kolíně)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího před přestavbou na obraze J. Venuta (1820)Kounice - kostel sv. Jakuba Většího, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Odkaz

www.farnostbrod.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel stojí uprostřed hlavního náměstí.

GPS: 50°6'28.670"N, 14°51'20.080"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK