Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » Lom u Kounic

Lom u Kounic

Kounice, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný karjinný prvek (VKP) Lom u Kounic je zajímavou geologickou lokalitou, kde jsou odkryty jemně laminované břidlice a prachovce svrchní části štěchovické skupiny barrandienského proterozoika (neoproterozoika). Vystupují jako součást proterozoické kry při kounickém zlomu. Směr vrstev je přibližně 45°, úklon cca 20° k severozápadu. Na lokalitě je odkryta doprovodná zlomová porucha, projevující se tektonickými ohlazovanými plochami.

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Mapa

Poloha

Lom leží jihozápadně od Kounic na levém břehu Kounického potoka v lokalitě U cihelny.

GPS: 50°6'15.800"N, 14°50'5.760"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK