Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » panská hospoda

panská hospoda
*

Kounice, Ostatní stavby, Hospody a hotely

Velká jednopatrová nárožní barokní stavba z konce 18. století. Stěny jsou členěny barokními rámovanými okny s reliéfy v nadokenních rámech, budova je zastřešena mansardovou střechou. Od východu vede do areálu vznosná brána, současná se stavbou (druhá brána na západní straně byla zbořena ve 2. pol. 20. století).

Dnes slouží bývalý zájezdní hostinec jako pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech (UAPP SČ).

Prohlášení za památku

Zájezdní hostinec je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32027/2–1843.

Fotogalerie

Celkový pohled od západu (2006)Detail okna (2006)Brána k zájezdnímu hostinci od východu (2008)

Mapa

Poloha

Zájezdní hostinec čp. 105 a stojí na východní straně náměstí.

GPS: 50°6'30.880"N, 14°51'29.270"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK