Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » sloup se sochou Immaculaty

sloup se sochou Immaculaty
*

Kounice, Sochy a sousoší

Raně barokní sloup z roku 1678 s mladší sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) od neznámého autora. První informace o restaurování sloupu pochází z roku 1974, kdy ho opravovala akademická sochařka Helena Forstová. Jelikož v té době již byla uražena část hlavy Panny Marie  a chybějící díl byl naštěstí uložen u obyvatel městyse, byla vytvořena věrná kopie této chybějící části. V roce 2004 sloup vlivem dlouhodobé nulové údržby spadl, přičemž socha se rozlomila na tři části, kapličkový nástavec měl odlomené profily a sloup se rozlomil na dvě Části. Do roku 2006 byly poškozené části uloženy na úřadu městyse, na místě zůstal stát jen podstavec. Restaurování a opětovného sestavení díla se v roce 2007 ujal restaurátor Jan Hlavsa ze Sadové.

Sloup se sochou Panny Marie je pohledově otočen k jihu, celé dílo je zhotoveno z jemně až středně zrnného pískovce světle okrové barvy z oblasti Hořic v Podkrkonoší, část hlavy Panny Marie je zhotovena z umělého kamene.

Uprostřed čtvercové podesty je vztyčen dvoudílný hranolový podstavec, na jehož čelní stěně spodní části je vytesán letopočet: AИO 1678. Hladkou patkou na něj dosedá vysoký sloup, nesoucí kapličkový nástavec se segmentově sklenutými nikami na všech čtyřech stranách. V nich se původně nacházely obrázky s pašijovými výjevy nebo postavami světců. Teprve na něm je umístěna vlastní socha Panny Marie, stojící na zeměkouli obtočené hadem.

Celková koncepce díla je do značné míry ovlivněna podobou starších božích muk, která měla v Čechách pevně zakořeněnou tradici od vrcholného středověku.

Prohlášení za památku

Sloup se sochou Immaculaty je v majetku městyse Kounice a není památkově chráněný.

Fotogalerie

Kounice - sloup se sochou Immaculaty, celek (2017)Kounice - sloup se sochou Immaculaty, horní část se sochou (2017)Kounice - sloup se sochou Immaculaty, detail (2008)

Zdroj informací

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 2, str. 767 - 770. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2019.

Mapa

Poloha

Sloup stojí v zatravněné severovýchodní části náměstí před zámeckou zdí.

GPS: 50°6'30.433"N, 14°51'25.912"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK