Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » špitál

špitál
*

Kounice, Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice

Barokní špitál, založený v roce 1677 hrabětem Arnoštem de Suys a dokončený v roce 1680. V průčelním trojúhelníkovitém štítu se dochovala kamenná deska s nápisem o založení stavby a rodovým znakem rodiny de Suys. V roce 1763 byl přestavěn z dadace majitelky panství Marie Terezie Savojské aby mohl pojmout 14 osob. V roce 1782 byla zrušena kaple, která byla od založení součástí špitálu. Interiér, dvorní fasáda exteriéru a brána byly bohužel narušeny nepovolenými zásahy v 2. pol. 20. století.

Jedná se o dlouhou přízemní stavbu na obdélném půdorysu, orientovanou rovnoběžně s komunikací, do ulice je jedenáctiosá se vstupním portálem ve střední ose, boční průčelí jsou tříosá. Hladká průčelí ukončuje profilovaná korunní římsa s trojúhelným štítem nad vstupem. Na západním a části severního průčelí jsou zachována kamenná ostění oken s lištou. na severní straně přiléhá dvůr, vymezený ohradní zdí s branou, která navazuje na západní průčelí špitálu. Ve dvoře původně stávaly další stavby, mj. též kaple. Nynější ohradní zeď je s největší pravděpodobností pozůstatkem jejich obvodové zdi.

Interiér tvoří střední chodba a jednotlivé místnosti po jejích obou stranách, v jižním traktu pouze v jedné polovině půdorysu, vlevo od vstupní chodby se dochovala původní kuchyně s trámovým stropem a překládaným záklopem, původním topeništěm a dochovaným kamenným ostěnímtopenišťových otvorů a výdejních okének do vedlejších místností. Dochovalo se i několik barokních vstupních ostění a v několika místnostech i cihlové dlažby.

Kounický špitál je důležitou součástí barokní kompozice severovýchodní strany návsi a představuje i přes částečné znehodnocení hodnotný doklad účelové architektury 17. a 18. století s dochovanou dispozicí a řadou detailů.

Prohlášení za památku

Špitál je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10072/2–4271.

Fotogalerie

Celkový pohled od jihozápadu (2008)Znak ve štítu (2008)

Mapa

Poloha

Špitál čp. 100 se nachází při odbočce silnice do Poříčan ve východní části městyse.

GPS: 50°6'32.920"N, 14°51'35.560"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK