Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » chalupa se špýcharem z Budče

chalupa se špýcharem z Budče
*

Kouřim, Muzea a galerie, Venkovské domy, Skanzen

Budečská chalupa pochází pravděpodobně z roku 1786 a byla obydlím rodiny drobného zemědělce, který vlastnil kolem jednoho hektaru polí a padesát arů luk. Obytnou i hospodářskou část stavení kryje společná sedlová střecha s jednoduchými dřevěnými lomenicemi. Nevelká světnice, kterou obývalo až sedm členů domácnosti, je roubená. Vytápěla ji chlebová pec s později přistavěným kachlovým sporákem. Na světnici navazuje drobná síň, z níž je vydělena zděná černá kuchyně. Z lomového kamene je vyzděna i celá hospodářská část vlastního domu, která se skládá z chléva a malé stodůlky. Chlév je přístupný nejen ze zápraží, ale i přímo ze síně, což bylo praktické řešení při každodenní obsluze zde chovaného dobytka. Zděná část stavení je omítnuta, všechna průčelí roubené světnice jsou opatřena vápenným nátěrem. K nároží chalupy přiléhá nakoso postavený patrový špýchar s krátkou pavláčkou. Jeho suterén, který obsahuje sklep, je zděný, patro je roubené. Střechy chalupy a špýcharu byly původně opatřeny doškovou krytinou, která však byla po znovupostavení v muzeu nahrazena dřevěným šindelem.

Interiérová instalace přibližuje podobu domácnosti drobného chalupníka na konci 19. století. Ve světnici je kromě toho vystaveno vybavení ševcovské dílny. V horním patře špýcharu, které původně sloužilo k uložení úrody obilí, je dnes vystaveno vybavení truhlářské dílny.

Před chalupou stojí holubník typický pro středočeskou oblast, který není její historickou součástí, jedná se o volnou kopii z 80. let 20. století.

Chalupa čp. 8 se špýcharem byla na současné místo ve skanzenu přenesena v roce 1973 z obce Budeč u Ledče nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), jejíž část zanikla při výstavbě přehrady Švihov na Želivce.

Prohlášení za památku

Všechny stavby ve skanzenu v Kouřimi jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR ze 7. května 1996 pod číslem 11280/2-4334.

Fotogalerie

Kouřim - skanzen, chalupa se špýcharem z Budče od jihu (2022)Kouřim - skanzen, chalupa se špýcharem z Budče od jihu (2017)Kouřim - skanzen, chalupa se špýcharem z Budče od jihovýchodu (2017)Kouřim - skanzen, chalupa se špýcharem z Budče od severovýchodu (2016)Kouřim - skanzen, chalupa se špýcharem z Budče od jihu (2016)Kouřim - skanzen, holubník před chalupou z Budče (2016)Kouřim - skanzen, chalupa se špýcharem z Budče před rekonstrukcí (2010)Kouřim - skanzen, chalupa z Budče, světnice (2020)

Odkaz

www.skanzenkourim.cz

Mapa

Poloha

Chalupa se špýcharem z Budče stojí v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi.

GPS: 49°59'44.081"N, 14°58'17.089"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK