Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » hradiště U sv. Vojtěcha

hradiště U sv. Vojtěcha
**

Kouřim, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště

Prostor hradiště má rozlohu 1,5 ha a je vyvýšen pouze 15 metrů nad říčkou Kouřimkou, v jejímž korytě původně tvořil ostrov. Při rulové skalce na západním okraji terasy vznikla nejstarší výšinná osada lidu řivnáčské kultury (3000 př. n. l.). Sídliště se zástavbou polozemnic nebylo opevněné a mělo zřejmě satelitní vztah ke Staré Kouřimi (jako předsunuté opevnění) nebo bylo sídlem družiníka, případně drobného feudála. Kamennou hradbu s dřevěnou komorovou konstrukcí s šíří 3 – 4 metry a čelní palisádou zde vybudovali až lidé knovízské (1300 až 1050 před n. l.) a štítarské kultury v pozdní době bronzové. Lehce opevněné sídlo na svatovojtěšské ostrožně stálo i v ranném středověku v průběhu 11. – 12. století, jeho součástí byl v té době románský kostel sv. Vojtěcha s rozsáhlým pohřebištěm. Kostel byl obdélného půdorysu s apsidou a byl nadále udržován i po zániku osídlení. Neunikl však zrušení v rámci josefínských reforem v roce 1790 a později byl i zbořen.

Areál hradiště byl prozkoumán na poč. 20. století J. L. Píčem (odkryl základy kostela) a v letech 1962 a 1978 – 81 pod vedením Miloše Šolleho. V kouřimském muzeu je vystaven model města včetně hradiště U sv. Vojtěcha.

Prohlášení za památku

Do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR bylo hradiště zapsáno pod číslem 26696/2–901.

Fotogalerie

Kouřim - Svatovojtěšská ostrožna, celkový pohled (2022) Kouřim - Svatovojtěšská ostrožna, celkový pohled (2022) Kouřim - Svatovojtěšská ostrožna, model v Muzeu KouřimskaKouřim - Svatovojtěšská ostrožna, model kostela sv. Vojtěcha v Muzeu KouřimskaKouřim - Svatovojtěšská ostrožna, plocha hradiště (2009)

Mapa

Poloha

Hradiště U sv. Vojtěcha leží v nadmořské výšce 260 metrů v meandru Kouřimky, asi 1 km jižně od města Kouřim nad mlýnem Bukačov. Okolo areálu prochází modrá turistická značka a naučná stezka Kouřim – Zásmuky.

GPS: 49°59'45.660"N, 14°59'13.070"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK