Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné
**

Kouřim, Kaple a kapličky

Barokní kaple postavená v letech 1724-27 nákladem kouřimského děkana Antonína Jana Marche a opata sedleckého kláštera Oty Zahrádeckého na památku pěti cisterciáckých mnichů z bývalého proboštví, kteří byli údajně na tomto místě v roce 1421 upáleni husity. Ke kapli se zachoval projekt od nejvýznamnějšího českého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela, který se ale od výsledné realizace liší. Kaple byla totiž postavena až po Santiniově smti, takže neznámý stavitel (Filip Spannbrucker?) původní projekt zmodernizoval v duchu blížícího se rokoka. Fasády kaple byly obnoveny v roce 1993 a generální rekonstrukce v hodnotě 948 935 Kč byla provedena v letech 2017-18 firmou KOMPRES, spol. s. r. o. V rámci oprav byla provedena sanace vlhkosti obvodového pláště a klenby, oprava degradovaných vnitřních i vnějších omítek, obnoveno zasklení oken a dveří a obnovena byla i původní barevnost vnějších stěn.

Kaple má symbolický půdorys pravidelného pětiúhelníku s konkávně vybranými nárožími, která zvýrazňuje pásová bosáž. Všechna průčelí stavby jsou jednoosá, v horní části prolomená obdélnými okny obloukově ukončenými a doplněnými volutovým vykrojením a výraznými lichoběžníkovými klenáky. Vstupní portál v severním průčelí má obdélný tvar s charakteristickýma ušima u horních rohů, korunovaný mohutnou supraportou tvořenou vlněnou římsou s bohatě členěným klenákem. Nad výraznou korunní římsou stavba vrcholí zvonovitou kopulí s pěti vikýři, kterou završuje pětiboká lucerna s křížem, doplněným symbolickým motivem pěti hvězd. Stavebně se kaple Panny Marie Pomocné v Kouřimi blíží k jiné Santiniho stavbě a to kapli Jména Panny Marie v Mladoticích z let 1708-11.

Vnitřní prostor má hladké stěny, pod okny jsou v osách volných stěn čtyři přízemní, půlkruhovitě ukončené výklenky. Nad okny celý prostor obíhá bohatě profilovaná římsa, nad kterou se zdvíhá kopule s nízkým, stlačeným profilem o pěti polích, ve kterých jsou oválná okénka, ústící do vikýře.

Kaple je v současnosti bez vnitřního vybavení. Protějšková sousoší* sv. Jáchyma s Pannou Marií a sv. Josefa s Ježíškem od Františka Martina Katterbauera z doby po roce 1727, která původně stály ve výklencích po stranách oltáře, jsou od roku 1951 uloženy v muzeu. Šířkově rozvinuté plastiky v mírně podživotní velikosti jsou dynamicky pojaté, s charakteristicky esovitě prohnutým tělem. Jedná se o významné regionální památky barokního sochařství s vysokou uměleckou kvalitou, dokládající autorův talent a cit pro monumentální řezbářské dílo.

Kaple Panny Marie Pomocné je v majetku města Kouřim, bohoslužby se zde nekonají.

Prohlášení za památku

Kaple byla ke dni 31. prosinci 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 39051/2-809.

Fotogalerie

Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné (2020)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné, vstupní průčelí (2020)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné, pohled od jihu (2020)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné během opravy (2017)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné (2006)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné, sousoší sv. Josefa s Ježíškem, dnes v kouřimském muzeu (2007)Interiér kaple (2009)Pohled do kopule kaple (2009)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné - půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Macek P., Biegel R., Bachtík J.: Barokní architektura v Čechách, str. 389. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2015.

Mapa

Poloha

Kaple stojí na západní straně historického centra města, v místech původně za městskými hradbami (na místě bývalého popraviště), před bývalou Olešskou branou.

GPS: 50°0'6.058"N, 14°58'26.830"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK