Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné
**

Kouřim, Kaple a kapličky

Barokní kaple postavená v letech 1724-27 nákladem kouřimského děkana Antonína Jana Marche na památku pěti mnichů ze zaniklého kouřimského cisterciáckého proboštví, kteří byli na tomto místě dle tradice upáleni v roce 1421 husity. Zřejmě na doporučení opata sedleckého kláštera Oty Zahrádeckého požádal děkan nejvýznamnějšího architekta českého vrcholného baroku Jana Blažeje Santiniho – Aichela o vypracování projektu, který se dochoval ve fondu pražského arcibiskupství v Národním archivu (zde byl objeven koncem 90. let 20. století). Výsledná podoba kaple se ale od dochovaného návrhu liší, protože kaple byla postavena až po Santiniho smrti, takže neznámý stavitel (Filip Spannbrucker?) původní projekt poněkud zmodernizoval v duchu blížícího se rokoka. Fasády byly opraveny v roce 1993 a generální rekonstrukci v hodnotě 948 935 Kč uskutečnila v letech 2017-18 firma KOMPRES, spol. s. r. o. V rámci prováděných prací byla sanována vlhkost obvodového pláště a klenby, napravena degradace vnitřních i vnějších omítek, obnoveno zasklení oken a dveří a obnovena byla i původní barevnost vnějších stěn.

Kaple má symbolický půdorys pravidelného pětiúhelníku s konkávně vybranými nárožími, která zvýrazňuje pásová bosáž. Všechna průčelí stavby jsou jednoosá, v horní části prolomená obdélnými okny obloukově ukončenými a doplněnými volutovým vykrojením a výraznými lichoběžníkovými klenáky. Vstupní portál v severním průčelí má obdélný tvar s charakteristickýma ušima u horních rohů, korunovaný mohutnou supraportou tvořenou vlněnou římsou s bohatě členěným klenákem. Nad výraznou korunní římsou stavba vrcholí zvonovitou kopulí s pěti vikýři, kterou završuje pětiboká lucerna s křížem, doplněným symbolickým motivem pěti hvězd. Stavebně se kaple Panny Marie Pomocné v Kouřimi blíží k jiné Santiniho stavbě a to kapli Jména Panny Marie v Mladoticích z let 1708-11.

Vnitřní prostor má hladké stěny, pod okny jsou v osách volných stěn čtyři přízemní, půlkruhovitě ukončené výklenky. Nad okny celý prostor obíhá bohatě profilovaná římsa, nad kterou se zdvíhá kopule s nízkým, stlačeným profilem o pěti polích, ve kterých jsou oválná okénka, ústící do vikýře.

Kaple je v současnosti bez vnitřního vybavení. Protějšková sousoší* sv. Jáchyma s Pannou Marií a sv. Josefa s Ježíškem od Františka Martina Katterbauera z doby po roce 1727, která původně stály ve výklencích po stranách oltáře, jsou od roku 1951 uloženy v muzeu. Šířkově rozvinuté plastiky v mírně podživotní velikosti jsou dynamicky pojaté, s charakteristicky esovitě prohnutým tělem. Jedná se o významné regionální památky barokního sochařství s vysokou uměleckou kvalitou, dokládající autorův talent a cit pro monumentální řezbářské dílo.

Kaple Panny Marie Pomocné je v majetku města Kouřim, bohoslužby se zde nekonají.

Prohlášení za památku

Kaple byla ke dni 31. prosinci 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 39051/2-809.

Fotogalerie

Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné (2020)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné, vstupní průčelí (2020)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné, pohled od jihu (2020)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné během opravy (2017)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné (2006)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné, sousoší sv. Josefa s Ježíškem, dnes v kouřimském muzeu (2007)Interiér kaple (2009)Pohled do kopule kaple (2009)Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné - půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Macek P., Biegel R., Bachtík J.: Barokní architektura v Čechách, str. 389. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2015.

Mapa

Poloha

Kaple stojí na západní straně historického centra města, v místech původně za městskými hradbami (na místě bývalého popraviště), před bývalou Olešskou branou.

GPS: 50°0'6.058"N, 14°58'26.830"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK