Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » městský hřbitov

městský hřbitov
*

Kouřim, Funerálie, Hřbitovní kříže

Hlavní městský hřbitov založený na konci 16. století spolu se stavbou hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice, od zrušení pohřebiště u chrámu sv. Štěpána v roce 1886 jediný městský hřbitov. V jeho několikrát rozšiřovaném prostoru se dodnes zachovala řada historicky cených náhrobků z 19. a 20. století, k jeho zadní části byl v roce 1904 připojen malý židovský hřbitov pro místní židovskou komunitu.

Významné drobné památky a náhrobky:

1. Centrální hřbitovní kříž (starší)

Kamenný kříž z poloviny 19. století zhotovený z červeného nučického pískovce, vyrůstající z osmibokého soklu. Na kříži je pozlacený korpus Krista, v dolní části soklu reliéf lebky se zkříženými hnáty.

2. Centrální hřbitovní kříž (mladší)

Kamenný kříž z roku 1905 zhotovený ze žlutého pískovce u příležitosti rozšíření hřbitova, zhotovil ho místní kameník B. Kramský na náklad V. Monzeta. Na soklu je nápis: VE STÍNU SVATÉHO KŘÍŽE DEJ NÁM KRISTE KLIDNĚ SPÁTI A PAK ŠŤASTNĚ Z HROBŮ VSTÁTI.

3. Hrobka rodiny Kutinovy

Hrobka z roku 1910 zdobená sochou Krista v životní velikosti, opírajícího se o kříž, od kameníka Skřivánka z Uhlířských Janovic. Na černé desce je uvedeno jméno Václava Kutiny (* 19. 8. 1839 - † 19. 4. 1910) a jeho ženy Barbory Kutinové, rozené Kopové (* 11. 6. 1845 - † 23. 12. 1924).

4. Hrobka rodiny Veselých a Wydrových

Velká rodinná hrobka významné rodiny Veselých, majitelů zámku v Molitorově. Pohřbeni zde jsou (od leva): Robert Veselý († 1912?), Emílie Veselá († 1916), Marie Moravcová († 1931), Richard Veselý († 1933), Jaroslav Veselý († 1948), Marie Veselá († 1946), Dagmar Veselá († 2001), Marie Veselá, rozená Wydrová († 1933), Václav Wydra († 1887) a Rosina Wydrová († 1887).

Prohlášení za památku

Ohradní zeď hřbitova se vstupní bránou byla spolu s kostelem Nejsvětější Trojice zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32612/2–808.

Fotogalerie

Kouřim - městský hřbitov, starší centrální kříž, celek (2017)Kouřim - městský hřbitov, starší centrální kříž, detail (2009)Kouřim - městský hřbitov, mladší centrální kříž, celek (2017)Kouřim - městský hřbitov, mladší centrální kříž, detail (2017)Kouřim - městský hřbitov, hrobka rodiny Kutinovy (2017)Kouřim - městský hřbitov, hrobka rodiny Veselých (2017)Kouřim - městský hřbitov, hrobka rodiny Veselých, čelní pohled (2017)

Mapa

Poloha

Centrální hřbitovní kříž stojí uprostřed hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice.

GPS: 50°0'22.230"N, 14°58'39.240"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK