Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » mlýn Bukačov

mlýn Bukačov

Kouřim, Industriál, Mlýny

Původně panský mlýn, doložený v roce 1431. Od 16. století se nazýval Vojtěchovský, pravděpodobně po jeho majiteli či mlynáři. Jiná verze uvádí, že název byl odvozen od blízkého kostela sv. Vojtěcha. V roce 1516 se na mlýně připomíná mlynář Vojtěch (mohlo jít o příjmení, které mlynář získal podle zasvěcení již zmíněného kostela). Vojtěch získal obrovský majetek a vlastnil nejrozsáhlejší vinice a chmelnice na Kouřimsku. Po jeho smrti spravoval majetek jeho syn Pavel a vdova Marta. Roku 1547 se Kouřim zúčastnila vzpoury stavů a po jejich porážce přišla o všechny své statky včetně dvou mlýnů. Jeden z nich, později zvaný Bukačov, a další nemovitosti po Martě Vojtěchové (zemřela téhož roku) zčásti zdědily její dcery Mariána Hrázská a Ludmila Zlonická. Od Ludmiliny dcery Alžběty mlýn v polovině 17. století získal Václav Ferdinand z Větřiny, jehož rodina držela statek Diblíkov a měšťanské domy v Kouřimi a Českém Brodě. Jeho manželka mlýn roku 1680 prodala Jiřímu Vojtěchu Bukačovi, od těch dob nese mlýn název Bukačov. Tento majitel nechal mlýn přestavět do dnešní jednopatrové budovy, kryté mansardovou střechou. Po Bukačově smrti roku 1689 se mezi jeho syny a dcerami rozpoutal boj o dědictví, který přetrval až do roku 1724, kdy Bukačov konečně vysoudil J. Veselý, manžel jedné z Bukačových dcer. Mlýn byl pak pronajímán a nájemci se postupně staly mlynářské rodiny Němečkova, Chaloupkova a Rýslova. V roce 1755 koupila mlýn rodina Šmejkalova, která ho držela do roku 1854. Za jejich držení se v Bílé knize práv a svobod z roku 1804 označuje jako „mlýn prostřední“. Od roku 1855 vlastnil mlýn Jiří Pleskot, v 60. letech 19. století mlýn získal Jan Kavan a po něm rodina Miškovských, která jej na konci století přivedla ke krachu. Posledním známým majitelem mlýna byl Augustin Bejšovec.

Ve zdivu mlýna Bukačov jsou zazděné románské detaily ze zbořeného kostela sv. Vojtěcha.

Prohlášení za památku

Mlýn je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16707/2–3446.

Fotogalerie

Mlýn Bukačov (2007)Mlýnské kameny z Bukačova (2009)

Mapa

Poloha

Mlýn čp. 247 stojí asi 1 km jižně od Kouřimi proti proudu Kouřimky (Vavřineckého potoka) při modré turistické značce do Hryzel pod hradištěm U sv. Vojtěcha.

GPS: 49°59'48.030"N, 14°59'7.460"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK