Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » stará radnice (muzeum)

stará radnice (muzeum)
*

Kouřim, Muzea a galerie, Radnice

Stará radnice, jedna z ustředních dominant kouřimského náměstí, je původní radní budova ze 14. století, která byla až do roku 1850 střediskem městské samosprávy.

Někdejší gotická radnice byla přestavěná renesančně v 16. století a opakovaně v následujících staletích, kdy byla v letech 1670 a 1692 opakovaně těžce poškozena požáry. Provizorně opravená budova se teprve v roce 1782 dočkala pozdně barokní přestavby podle projektu pražského architekta Jana Josefa Wircha. V letech 1849–50 byla přistavěna celá zadní část a v letech 1958–60 byla adaptována pro potřeby muzea. V roce 1992 dostala budova novou střechu a fasádu a provedeny byly i další nezbytné opravy.

Radnice je jednopatrová budova s mělkým středovým dvojosým rizalitem v hlavním západním průčelí, členěná pilastry a okenními římsami. V rizalitu západního průčelí je umístěn barokní reliéfní městský znak. V jižním průčelí je druhotně osazen kamenný kvádr z původního žalaře s rytým nápisem „… seděl jsem tu pro kantora“ z roku 1653.

Ve starém křídle (západním) se dodnes zachovaly přízemní prostory s barokními lunetovými klenbami, sklepní žalář zvaný „Machna“ a do suterénního podlaží ústící spleť neprozkoumaných podzemních prostor, rozprostírající se pod celým historickým jádrem města.

V budově staré radnice sídlí Muzeum Kouřimska (založené v roce 1906), dnes pobočka Regionálnímo muzea v Kolíně. Stálá expozice zahrnuje výstavu Slovanská Kouřim a Kouřim a Kouřimsko ve středověku, uspořádané do současné moderní podoby v roce 2006. Sbírky*** muzea jsou velmi hodnotné, skvěle uspořádané a každému poskytnou dokonalý přehled o minulosti města.

V radnici také sídlí informační centrum, jehož zaměstnanci jsou všem plně a ochotně k dispozici, a městská knihovna.

Prohlášení za památku

Stará radnice není prohlášena za kulturní památku.

Fotogalerie

Kouřim - stará radnice (2007)Kouřim - stará radnice, vstupní průčelí (2018)Kouřim - stará radnice, detail západního průčelí (2009)Kouřim - stará radnice od jihovýchodu (2019)Kouřim - stará radnice, kámen ze žaláře s nápisem (2018)Kouřim - stará radnice, místnost přízemí západního křídla (2012)Kouřim - stará radnice, expozice v prvním patře (2020)Kouřim - stará radnice, expozice středověké Kouřimi (2009)Kouřim - stará radnice, expozice středověké Kouřimi (2007)Expozice Regionálního muzea Kolín

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Stará radnice čp. 1 stojí v jižní části Mírového náměstí.

GPS: 50°0'10.360"N, 14°58'38.700"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK