Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » statek z Týřovic

statek z Týřovic
**

Kouřim, Muzea a galerie, Venkovské domy, Skanzen

Statek v Týřovicích (později čp. 1) je v písemných pramenech poprvé připomínán již v 16. století pod označením "Jerýskovský grunt", jeho dnešní podoba se ale utvářela v průběhu 17. století, přičemž k menším stavebním úpravám docházelo i po roce 1800 (letopočet 1809 na vstupních dveřích) a na konci 19. století (zvětšení oken velké světnice aj.). Roubený přízemní objekt obsahuje hospodářskou i obytnou část, které kryje jednotná sedlová střecha. Do obytné části domu se vchází přes prostornou síň, z níž je vydělena zděná černá kuchyně. V přední části stavení se nachází velká světnice, která byla vytápěna chlebovou pecí s dodatečně přistavěným kachlovým sporákem. Ze síně je přístupná také menší zadní světnice, která původně sloužila jako komora, a teprve roku 1734 byla upravena na výměnek. V obou místnostech se zachovaly pozoruhodné nástěnné krbečky, které sloužily ke svícení, přitápění a rychlému ohřívání pokrmů. V 19. století jako obydlí rodiny hospodáře svou velikostí často postačovala výměnkářská světnice, takže přední světnice mohla být krátkodobě pronajímána lesním dělníkům, před rokem 1885 dokonce nouzově sloužila i jako školní třída. K velké světnici na nádvorní straně přiléhá otevřená besídka, která je typickým prvkem pro lidovou architekturu v povodí Berounky. Všechny tři hospodářské prostory (komory, chlév) v zadní části domu jsou přístupné samostatnými vchody ze zápraží.

Obytný dům statku čp. 1 z obce Týřovice (okres Rakovník) byl do skanzenu na současné místo přenesen v roce 1975 a během rekonstrukce došlo k mnoha pochybením (například umístění stavby) a také byla změněna původní došková krytina na současnou šindelovou. V souvislosti s novodobou adaptací pro účely hospody "Na Hrázce" (provoz byl ukončen v roce 2012) rovněž došlo v 90. letech 20. století k několika úpravám, které jsou v rozporu se zásadami památkové péče. Uvedené nedostatky byly postupně napraveny v rámci první etapy dostavby skanzenu v letech 2014-15 a statku byla navrácena jeho původní podoba. V rámci dostavby skanzenu byla také vystavěna kamenná ohradní zeď kolem statku a a ve vjezdu byla podle archivní fotografie zrekonstruována dřevěná branka a vrata s ozdobně vyřezávanými křídly.

V nové koncepci muzea bude tvořit součást stylizované návsi, od roku 2012 je v domě umístěna stálá expozice "Venkovská škola a byt učitele na konci 19. století".

Statek z Týřovic je velmi hodnotná ukázka středočeské lidové architektury z povodí Berounky.

Prohlášení za památku

Všechny stavby ve skanzenu v Kouřimi jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR ze 7. května 1996 pod číslem 11280/2-4334.

Fotogalerie

Kouřim - skanzen, statek z Týřovic od východu (2022)Kouřim - skanzen, statek z Týřovic (2016)Kouřim - skanzen, statek z Týřovic od jihozápadu (2017)Kouřim - skanzen, statek z Týřovic od jihu (2017)Kouřim - skanzen, statek z Týřovic od jihovýchodu (2016)Kouřim - skanzen, statek z Týřovic s maketou kapličky po natáčení (2017)Kouřim - skanzen, statek z Týřovic před rekonstrukcí a změnou dispozice ve skanzenu (2012)Kouřim - skanzen, statek z vTýřovic, expozice (2016)

Odkaz

www.skanzenkourim.cz

Mapa

Poloha

Statek z Týřovic stojí v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi.

GPS: 49°59'42.374"N, 14°58'17.823"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK