Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » stodola z Durdic

stodola z Durdic
***

Kouřim, Muzea a galerie, Venkovské domy, Skanzen

Unikátní devítiboká roubená stodola z roku 1648, která má starobylý půdorys se strmým a vysokým krovem středověkého typu, pokrytým doškovou střechou. Jedná se o charakteristickou, a dnes již velmi vzácnou ukázku typu tzv. polygonálních stodol, používaného na území střední Evropy již v polovině 13. století. Konstrukci tvoří nízké roubené stěny bez vymazávek, protilehlé delší strany jsou prolomeny dvojicí vrat. Střední část stavby zaujímá průjezdný mlat, po jehož stranách se nacházejí dva přístodůlky. Nad mlatem bývalo patro pro uložení čerstvě sklizené úrody nevymláceného obilí. Rozlehlý vnitřní prostor stodoly, který v minulosti pojal až padesát pět plně naložených žebřiňáků obilí, kryje starobylá konstrukce krovu s hřebenovou vaznicí. Jeden z jejích trámů nese malovaný letopočet z doby vzniku stavby v polovině 17. století.

Stodola kdysi tvořila součást usedlosti čp. 7 v Durdicích u Votic (okres Benešov) a do skanzenu byla přenesena jako první památka lidové architektury v roce 1972. Původně byla umístěna poměrně nevhodně u vstupní brány do skanzenu, v roce 2012 byla provedena její rekonstrukce a přemístění na současné místo.

Stodola z Durdic je nejstarší zachovalou památkou svého druhu na území České republiky.

Prohlášení za památku

Všechny stavby ve skanzenu v Kouřimi jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR ze 7. května 1996 pod číslem 11280/2-4334.

Fotogalerie

Kouřim - skanzen, stodola z Durdic (2017)Kouřim - skanzen, stodola z Durdic (2016)Kouřim - skanzen, stodola z Durdic od severovýchodu (2016)Kouřim - skanzen, stodola z Durdic od východu (2016)Kouřim - skanzen, stodola z Durdic po přenesením, ale před změnou dispozice skanzenu (2014)

Zdroj informací

Webové stránky Muzea lidových staveb Kouřim, které je spoučástí Regionálního muzea Kolín.

Odkaz

www.skanzenkourim.cz

Mapa

Poloha

Stodola stojí uprostřed areálu skanzenu.

GPS: 49°59'40.082"N, 14°58'21.956"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK