Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » usedlost "Šperkovna" ze Strašic

usedlost "Šperkovna" ze Strašic
**

Kouřim, Muzea a galerie, Venkovské domy, Skanzen

Rozložité celoroubené obytné stavení tvořilo součást usedlosti čp. 41 ve Strašicích (okres Rokycany), která v minulosti sloužila mimo jiné jako rychta a hospoda. Nízký přízemní dům s mohutnou polovalbovou střechou krytou šindelem pocházel pravděpodobně z první čtvrtiny 19. století (zachovalé architektonické prvky byly dendrochronologickým průzkumem datovány do let 1815-21). Na svém původním místě ve Strašicích představoval dům jednu z posledních ukázek dnes téměř zaniklého rázu historického jádra městečka, neboť jako jedna z mála staveb přečkal dva velké požáry obce v letech 1848 a 1865. Jeho historicky doloženým funkcím odpovídá i složitá půdorysná dispozice domu. V čele (původně do strašického náměstí) je rozlehlá světnice s výměrou 54 m2, k jejímu boku přiléhá menší světnička, z níž byla později ještě vydělena nevelká komora. Obě světnice byly původně vytápěny kachlovými kamny. Zadní trakt domu tvořila síň se schodištěm do podstřeší, na kterou navazovala průchozí černá kuchyně s mohutným dymníkem. Odtud byla obsluhována jak kamna ve světnicích, tak chlebová pec a udírna. Za černou kuchyní navíc ležela komora, která později sloužila jako kuchyňské zázemí hospody. Na obytný dům původně navazovalo poměrně rozsáhlé hospodářské zázemí, které se však nezachovalo. 

Usedlost byla zlikvidována z důvodu stavby nákupního centra v roce 1978, v té době se však již nacházela ve špatném stavu (existovalo pouze torzo přední části domu s obytnými místnostmi, síní a černou kuchyní, zadní hospodářská část budovy již neexistovala). Původně se zamýšlelo s provedením rekonstrukce domu v sousední obce Dobřív, ale nakonec byly rozebrané konstrukce ještě v témže roce přeneseny do Kouřimi. Ve sbírkách muzea bylo uloženo pouze několik původních architektonických prvků, takže byla v rámci 1. etapy dostavby skanzenu vytvořena v roce 2015 rekonstrukce této památky, přičemž dokumentovaná obytná část byla pojednána jako kopie s osazením zachovalých původních prvků. Vnější podoba hospodářské části byla volně rekonstruována podle dochovaných analogických staveb na Podbrdsku. Spolu se špýcharem z Kornatic a pumpou ze Zalán zastupuje ve skanzenu architekturu z Podbrdska.

Obytná část usedlosti, vybavená funkční replikou kachlových kamen, chlebovou pecí a udírnou, byla rekonstruována do podoby vesnické hospody z 19. století, hospodářská část slouží jako zázemí pro návštěvníky skanzenu.

Usedlost "Šperkovna" ze Strašic je charakteristickou ukázkou dřevěné venkovské architektury na Podbrdsku.

Prohlášení za památku

Všechny stavby ve skanzenu v Kouřimi jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR ze 7. května 1996 pod číslem 11280/2-4334.

Fotogalerie

Kouřim-skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic (2016)Kouřim-skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic (2017)Kouřim-skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic od jihovýchodu (2016)Kouřim-skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic od východu (2016)Kouřim-skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic na severní straně vznikající návsi (2016)Kouřim - skanzen, usedlost ze Strašic, dvůr se špýcharem z Kornatic (2017)Kouřim-skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic, velká místnost s kachlovými kamny (2022)Kouřim - skanzen, usedlost Šperkovna ze Strašic (2014, návrh rekonstrukce Dipl. arch. Irena Hrabicová)

Odkaz

www.skanzenkourim.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Usedlost Šperkovna" ze Strašic tvoří spolu se špýcharem z Kornatis usedlost z Podbrdska.

GPS: 49°59'42.505"N, 14°58'19.870"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK