Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » věžový vodojem

věžový vodojem
*

Kouřim, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Věžový vodojem postavený podle návrhu architekta Františka Jandy v letech 1929-30 firmou A. Hrázský a F. Jenč z Mladé Boleslavi. Jeho funkce byla od počátku spotřební a požární, dodnes je stále funkční.

Vodojem je vysoký 28 metrů, je kruhového půdorysu, zakončený kopulí a je rozdělen na tři části. Parter se vstupními dveřmi je hladce omítnut bez jakékoliv profilace. Střední část je rozčleněna nosnými železobetonovými sloupy, mezi nimi jsou zapuštěné obvodové cihlové stěny se třemi prstenci průmyslových kovových oken. Na tuto část navazuje válcový prostor pro umístění nádrže, který je rovněž hladce omítnut a zakončen fabionovou římsou, v níž jsou pravidelně osazena okna. Kruhová nádrž má objem 250 m3.

Prohlášení za památku

Vodojem v Kouřimi není památkově chráněný (na rozdíl od podobných vodojemů stejného autora v Kolíně a Pečkách).

Fotogalerie

Kouřim - vodojem, pohled od města (2015)Kouřim - vodojem, pohled od jihu (2015)Kouřim - vodojem, vstupní část (2015)

Zdroj informací

Hlušičková, H: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ll.díl (H-O), Libri, Praha 2002.

Jiroušková, Š.:  Věžový vodojem Kouřim.

Mapa

Poloha

Vodojem se nachází na západním okraji obce vpravo u silnice směrem na Dobré Pole.

GPS: 50°0'3.660"N, 14°57'53.460"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK