Cesty a památky

Kolínsko » Křečhoř » hřbitov u kostela

hřbitov u kostela
*

Křečhoř, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Kostel je obklopen funkčním udržovaným hřbitovem, na kterém se nachází mnoho kvalitních sepulkrálních objektů z 16. - 19. stol. Před východním závěrem presbytáře stojí na soklu s neogotickou slepou kružbou vysoký litinový kříž* s realisticky propracovaným korpusem z 2. pol. 19. století. 

  • Ve hřbitovní zdi (proti západnímu průčelí kostela) jsou zazděny tři renesanční náhrobníky z 16. století. První náhrobník je pískovcový a náleží Bohuslavu Horňateckému z Dobročovic, který zemřel 16. dubna 1537, je ozdobený rodovým znakem a českým nápisem provedeným gotickou minuskulou: LÉTA PANIE MDXXXVII W PONDIELI PO SWATOSTI VMRZEL VROZENY A STATECZNY RYTIŘZ PAN BOHUSLAW HORNIATECZKÝ Z DOBROŠOVIC A NA ZALEŠANECH A TUTO POCHOWÁN. PÁN BŮH RACZ DUSSY GEHO MILOSTIW BEYTI. Druhý náhrobník je také pískovcový a náleží Janu Horňateckému z Dobročovic, který zemřel 26. února 1557. V ploše desky je v reliéfně zahloubeném poli vytesán plastický rodový erb a český nápis provedený gotickou minuskulou: LETA PANIE MDLVII W PATEK POSLEDNJJ MASOPUSTNJJ VMRZEL VROZENY A STATECZNY RYTIŘZ PAN JAN SYN PANA BOHUSLAWA A TUTO GEST POCHOWAN. PAN BUH RACZ DUSSY GEHO MILOSTIW BÝTI. Třetí náhrobník je z bílého mramoru a patří Talackům z Ještětic se zubří hlavou ve znaku, písmo je jen částečně čitelné, náhrobník je částečně zapuštěný v zemi.
  • V jižní stěně kostela je zazděn epitaf rodiny Břečků z hospody Zlaté slunce. Kolem desky je vytesán plastický rám s šikmými hranami, nad rámem rostlinné motivy, kříž a hlava andělíčka s křídly. Na desce je nápis JOSEF BŘEČKA WLASTNJK HOSTINSKÉHO DOMU U ZLATÉHO SLUNCE NARODIL SE 3. BŘEZNA 1773, UMŘEL 19. ÚNORA 1810. SYNU CTI MATKU SWAU PO WSSECKY DNY ŽIWOTA GEGIHO, TOB(IÁŠ) IV.3. KDYŽ UMŘE POCHOWEY GI PODLE MNE W GEDNOM HROBĚ, TOB(IÁŠ) IV.5. MARIE BŘEČK(OVÁ) Z RODU BURKA POCHAZEGJCJ WDOWA SKRZE 26 LET NARODILA SE 26. BŘEZNA 1779, UMŘELA 9. DUBNA 1836. CTI OTCE I MATKU MAT(OUŠ) XV.4. A POSTAWIL JAKOB ZNAMENJ PAMÁTNÉ NAD HROBEM GEGIM GENES(IS) XXXV 2.0. A MRTWJ KTEŘJ GSAU W KRISTU WSTANAU PRWNJ TEFSAL(OUŠ) IV.15. POTOM MY, KTEŘJ ŽIWI GSME TEFSAL(OUŠ) IV.16. SYNOVÉ DCERY KAREL BŘEČKA, MARIA SAUKUP(OVÁ), JOSEF BŘEČKA, WOGTĚCH BŘEČKA, ANNA GRIMM(OVÁ) Z RODU BŘEČKA.  
  • V jižní stěně kostela je zazděn epitaf Karoliny Bolfrasové z Ahnenburgu († 30. 7. 1841) z šedého mramoru, ozdobený plastickým rodovým erbem v reliéfně zahloubeném poli a desetiřádkovým německým nápisem: HIER RUHT SANFT UND IM EWIGEN FRIEDEN FRAULEIN CAROLINE BOLFRAS VON AHNEBURG KAISERLICHE KÖNIGLICH. OBRISTLIEUTNANS TOCHTER GEBOREN DEN 24. DECEMEBER 1798 / GESTORBEN DEN 30. JULI 1841. GEWIDMET VON IHRER SCHWESTER ANNA.
  • V jižní ohradní zdi se nachází neoklasicistní hrobka* rodiny Prokůpkovy z 2. poloviny 19. století, hranolová stavba s nízkou sedlovou střechou a dekorativně ztvárněným průčelím.
  • Ve východní stěně presbytáře je zasazen epitav křečhořského faráře Jana Evangelisty Eybla († 1. 10. 1901) s nápisem: TRVALÉ PAMÁTCE P(ÁTERA) P. J. EYBLA PRVOFARÁŘE A K. A. VIKÁŘE, † 1. 10. 1901 NA KŘEČHOŘI. JEHO VDĚČNÍ OSADNÍCI Z KŘEČHOŘE, CHOCENIC, KUTLÍŘ A KAMHAJKU.
  • V severozápadním nároží ohradní zdi se nachází ozdobný náhrobek* rodiny J. A. Prokůpka z Kutlíř, kde je pohřben významný český politik Jan Antonín Prokůpek († 25. 2. 1915), jeho žena Marie Prokůpková, rozená Chloupkova († 4. 10. 1910), jejich syn, rovněž významný politik, Adolf Prokůpek († 16. 10. 1934) a jeho synové Jaroslav († 1985) a Adolf († 1994). Na náhrobku je nápis: DVĚ HLAVY DOBRÉ LEŽÍ TADY V HROBĚ, DVĚ SRDCE HODNÁ PAMĚTI, JIMŽ BLAHEM BYLO ODPÍRATI SOBĚ A VŠECHNO Z LÁSKY DÁTI PRO DĚTI. JSOU OPĚT SPOLU, JAKO BYLI V ŽITÍ A ZnˇAMÉ ZVONY JIM TU BUDOU HRÁT ... KÉŽ DRAHÝM DUŠÍM SVĚTLO VĚČNÉ SVÍTÍ A BŮH JIM ZAPLAŤ VŠECHNO NASTOKRÁT.
  • Před jižní zdí kostela he náhrobek rodiny Václava Prokůpka († 12. 6. 1845) z roku 1877 od kameníka Josefa Vondráčka z Kolína. V hrobce jsou pohřbeni i jeho vnoučata Augustin († 1862), Božena († 1864), Eduard († 1867), Václav († 1869) a Oldřich († 1888).

Prohlášení za památku

Ohradní zeď hřbitova s bránou, brankou, domem hrobníka, litinovým křížem a hrobkou  rodiny Prokupkovy byly spolu s kostelem Božího těla zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41960/2–815.

Fotogalerie

Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, ohradní zeď s bránou (2017)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, ohradní zeď (2019)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, litinový kříž (2019)Křečhoř -hřbitov u kostela Božího těla, hrobka rodiny Prokůpkovy od severu (2017)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, hrobka rodiny Prokůpkovy od severovýchodu (2017)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, náhrobek rodiny J. A. Prokůpka (2013)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, náhrobek rodiny J. A. Prokůpka, detail (2017)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, náhrobník Bohuslavu Horňateckého z Dobročovic (2019)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, náhrobník Jana Horňateckého z Dobročovic (2019)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, náhrobník Talacků z Ještětic (2007)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, epitaf rodiny Břečků (2017)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, epitaf Karoliny Bolfrasové z Ahnenburgu (2017)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, náhrobek rodiny Václava Prokůpka (2019)Křečhoř - hřbitov u kostela Božího těla, epitav křečhořského faráře Jana Evangelisty Eybla (2019)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 89, 101, 156 a 343. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Hřbitov se rozkládá kolem kostela Božího těla.

GPS: 50°1'44.267"N, 15°7'38.486"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK