Cesty a památky

Kolínsko » Krupá » věžový vodojem

věžový vodojem

Krupá, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Věžový vodojem z roku 1936 o výšce 8 metrů a nádrží o objemu 22 m3, postavený firmou inženýra Čeňka Pštrosa z Prahy. Do nádrže byla voda přiváděna trkačem z pramenů v dolní části vsi, v současnosti je již mimo provoz. V roce 2012 byla obnovena původní barevná fasáda.

Jedná se o věžový objekt čtvercového půdorysu s výrazně vyloženou částí s nádrží, zakončenou stanovou střechou s lucernou a anténami. Vstup je od východu v předsazené části kryté betonovou deskou. Prostor schodiště je osvětlen obdélníkovým průmyslovým oknem, nad nímž je umístěn letopočet 1936. Horní část s nádrží je členěna lizénami, nároží jsou zaoblena.

Nový vodovod s vodojemem nahradil starší vodovodní systém z roku 1904, kterým byla voda přiváděna do obecní kašny v horní části vsi. V roce 1930 bylo do kašny zavedeno nové výtlačné potrubí podle projektu firmy Ing. Jaroslava Matičky z Prahy. Následně obecní rada plánovala v roce 1931 vystavět vodojem, ale po otevření obálek v srpnu 1931 bylo z důvodu vysokých cen od stavby upuštěno. Další záznamy se nedochovaly a tak není známo, za jakých okolností nakonec došlo ke stavbě stávajícího vodojemu v roce 1936.

Fotogalerie

Krupá - věžový vodojem od jihozápadu (2023)Krupá - věžový vodojem od jihovýchodu (2023)Krupá - věžový vodojem od východu (2023)

Zdroj informací

Společenstvo vodárenských věží.

Jiroušková Š.: Věžové vodojemy ve středních Čechách, Památky středních Čech 17/2/2003.

Mapa

Poloha

Vodojem stojí v horní části vsi.

GPS: 50°1'2.630"N, 14°52'14.850"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK