Cesty a památky

Kolínsko » Krychnov » dům čp. 52 (zaniklý)

dům čp. 52 (zaniklý)

Krychnov, Venkovské domy, Zděné stavby

Dnes již zaniklá kovárrna Antonína Chaloupka s fasádou vyzdobenou reliéfem od Bedřicha Pokorného z roku 1938. Na štítovém průčelí byla zachycena vrcholná scéna básně Svatopluka Čecha, kde se lešetínský kovář s kladivem v ruce staví na odpor vojákům, kteří ho přišli vykázat z jeho vlastní kovárny. Podobný výjev je i na bývalé kovárně v Sobočicích (čp. 54), zde však autor vyobrazil i širší prostor kovárny a ženu, která drží kováře za ruku. Zcela identický je pak výjev na kovárně v Horních Chvatlinách (čp. 60).

Téma čerpá ze známé básně Svatopluka Čecha Lešetínský kovář, popisující odpor statečného českého kováře proti rozpínavým cizím podnikatelům, kteří postupně zabírají jeho zemi. Báseň byla vydána roku 1893 a následně byla jako protistátní konfiskována. Znovu vyšla na počátku 20. století.

Kovárna byla zbořena v roce 2012 a na jejím místě postavena novostavba.

Fotogalerie

Krychnov - štít domu čp. 52 (2003, Ladislav Korábek)Krychnov - detail výzdoby štítu domu čp. 52 (2003, Ladislav Korábek)

Zdroj informací

Berková J.: Úpravy fasád obytné zástavby 20. - 30. let 20. století na Kolínsku. Národní památkový ústav Praha 2007.

Berková J.: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. pol. 20. století, str. 19-23. Národní památkový ústav Praha. 2008.

Berková J.: Vesnické secesní fasády na Kouřimsku. Národní památkový ústav Praha 2010.

Mapa

Poloha

GPS: 50°0'20.372"N, 15°3'17.467"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK