Cesty a památky

Kolínsko » Kšely » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Kšely, Archeologická naleziště

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

V jednom z pěti keltských hrobů, které byly odkryty v roce 1955, byl objeven vzácný velitelský mečík (délka 50 cm) vyrobený ve 3. stol. př. n. l. v karpatské oblasti, možná na Moravě. Mečík je uložen v Národním muzeu v Praze, ostatní nálezy jsou v muzeu v Českém Brodě a Kolíně.

2. Nález z doby stěhování národů (doba římská)

V roce 1963 byla na poli v poloze V Červenkách nalezena zlatá mince byzantského císaře Flavia Heraklia (610 – 641), ražená v Konstantinopoli v letzech 613-14. Spolu s ostatními podobnými nálezy v okolí je dávána do souvislosti s událostmi kolem Sámovy říše, snad i s průnikem byzantských obchodníků na naše území v 2. pol. 7. století

3. Slovanská osada (raný středověk)

Z několika míst v obci pocházejí nálezy slovanské keramiky, dokládající poměrně husté osídlení v 8. a 9. století. Bylo prozkoumáno několik obilnic, ostatní nálezy jsou učiněny povrchovým sběrem.

Fotogalerie

Kšely - keltský velitelský mečík

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 151. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

GPS: 50°2'39.300"N, 14°54'3.910"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK